Komunikaty

NBP ogranicza o połowę koszty emisji monet: jeden, dwa i pięć groszy

Data publikacji strony: 31-10-2013

Dzisiaj, 31 października 2013 r., w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zawarto umowę na dostawę monet 1, 2 i 5 groszy ze zmienionego stopu i nowym awersem. Na mocy zawartego kontraktu od kwietnia 2014 do końca 2016 roku ich producentem będzie The Royal Mint z Wielkiej Brytanii. NBP zaoszczędzi na tej operacji ponad 50 milionów złotych. Tym samym produkcja najdrobniejszych monet będzie o połowę tańsza niż dotychczas. Mennica Polska S.A. na zlecenie Narodowego Banku Polskiego nadal będzie produkowała monety powszechnego obiegu o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz monety okolicznościowe i kolekcjonerskie.

Szacunkowa wartość zamówienia na monety 1, 2 i 5 groszy została ustalona z uwzględnieniem wartości dotychczas ponoszonych kosztów na kwotę ponad 107 milionów złotych netto. Do negocjacji zaproszono Mennicę Polską S.A., Royal Canadian Mint, Mint of Finland oraz The Royal Mint z Wielkiej Brytanii. Ta ostatnia złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 54 milionów złotych. Oznacza to, że NBP przez blisko trzy lata zaoszczędzi na produkcji monet 1, 2 i 5 gr ponad 50 milionów złotych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę monet powszechnego obiegu o nominałach 1, 2 i 5 gr” zostało wszczęte na podstawie Kodeksu cywilnego i przeprowadzone w oparciu o model przetargu zamkniętego z uwzględnieniem etapu negocjacji. NBP dokonał wyboru mennic zaproszonych do udziału w postępowaniu w oparciu o ocenę ich wiarygodności, potencjału produkcyjnego, stosowanych standardów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkcji. W rezultacie do udziału w postępowaniu, na podstawie przeprowadzonego badania rynku, zaproszone zostały cztery mennice, które złożyły następujące oferty (kwoty netto):

  • The Royal Mint z Wielkiej Brytanii, na kwotę 54 035 230 zł (monety ze stali powlekanej jednowarstwowo);
  • Mint of Finland Lrd., na kwotę 55 114 130 zł (monety ze stali powlekanej dwuwarstwowo);
  • Mennica Polska S.A., na kwotę 61 355 870 zł (monety ze stali powlekanej dwuwarstwowo) oraz na kwotę 64 999 900 zł (monety ze stali powlekanej jednowarstwowo);
  • Royal Canadian Mint na kwotę 99 830 000 zł (monety ze stali powlekanej jednowarstwowo).
Należny podatek VAT zostanie odprowadzony przez NBP do właściwego organu podatkowego w Polsce.

Przed wszczęciem postępowania przetargowego Narodowy Bank Polski dokonał analizy przepisów prawnych obowiązujących w odniesieniu do dostaw monet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie zostało przygotowane w zgodzie z obowiązującymi procedurami oraz w poszanowaniu zasad wspólnotowych: równego traktowania uczestników postępowania i uczciwej konkurencji. NBP analizował również przypadki udzielania zamówień na dostawę monet przez inne banki centralne rozstrzyganych w drodze przetargów.

Umowa z The Royal Mint przewiduje w pierwszej dekadzie stycznia 2014 r. dostawę pilotażową po jednym milionie sztuk każdego z wymienionych nominałów. NBP, w pierwszym kwartale 2014 r. będzie udostępniał monety pochodzące z tej dostawy profesjonalnym uczestnikom rynku gotówkowego m.in. operatorom automatów sprzedających (branża vendingowa) oraz dostawcom tzw. akceptatorów monet, w celu umożliwienia rekalibracji tych urządzeń do użytku z wykorzystaniem monet z nowego stopu.

***

Zgodnie z planem działalności NBP na lata 2013-2015, bank centralny podjął działania mające na celu obniżenie kosztów emisji znaków pieniężnych m.in. poprzez ograniczenie zapotrzebowania na monety o najniższych nominałach. W styczniu 2013 r. NBP zaprezentował projekt ustawy o zaokrąglaniu płatności gotówkowych, którego celem byłoby znaczne ograniczenie popytu na monety 1- i 2-groszowe. Prace nad projektem ustawy nie były jednak kontynuowane poza NBP.

W związku z tym Zarząd NBP – dążąc do uzyskania oszczędności w zakresie kosztów emisji znaków pieniężnych – podjął decyzję o zmianie stopu monet 1, 2 i 5 groszy z mosiądzu manganowego na stal powlekaną mosiądzem. Stal powlekana jest stosowana jako materiał do produkcji monet w blisko 100 krajach, w tym w strefie euro. Materiał ten jest wielokrotnie tańszy od mosiądzu, a jego funkcjonalność w produkcji monet jest praktycznie taka sama.

Jednocześnie zarząd NBP zadecydował o zamówieniu nowych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy w trybie umożliwiającym uzyskanie stawek rynkowych. Warto przypomnieć, że koszt emisji znaków pieniężnych stanowi około jednej trzeciej kosztów funkcjonowania NBP. Natomiast zysk wypracowany przez NBP w 95 proc. trafia bezpośrednio do budżetu państwa, a pozostała jego część, w wysokości 5 proc., zasila fundusz rezerwowy NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję