Komunikaty

Skupienie uwagi na ożywieniu kredytowania w kontekście dalszego wycofywania finansowania zewnętrznego z europejskich gospodarek wschodzących

Data publikacji: 31-07-2013

30 lipca 2013

Komitet Sterujący1 Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zebrał się w Luksemburgu 17 lipca 2013 r., aby omówić tendencje w procesach delewarowania, możliwe sposoby zmniejszenia wysokiego poziomu kredytów zagrożonych w europejskich gospodarkach wschodzących oraz wpływ proponowanych unijnych ram dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na te gospodarki, także w krajach spoza UE. Po raz pierwszy przedstawiciele macierzystych central największych grup bankowych prowadzących działalność na europejskich rynkach wschodzących zostali zaproszeni do członkostwa w Komitecie Sterującym i przedstawili swoją wizję udziału w pracach gremium, deklarując jednocześnie zaangażowanie w jego działalność.

Rosnące ograniczanie finansowania zewnętrznego w pierwszym kwartale.

W najnowszym wydaniu Deleveraging Monitor, Komitet Sterujący odnotował w pierwszym kwartale 2013 r. dalsze ograniczenie, przez banki z Europy zachodniej, finansowania zewnętrznego w Europie środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej (CESEE) z wyjątkiem Rosji i Turcji. Co więcej nie sprawdziły się sformułowane w poprzednim Deleveraging Monitor prognozy odnośnie wygasania drugiej fali redukcji finansowania, która rozpoczęła się w połowie 2011r. Nadal utrzymują się ograniczenia finansowania transgranicznego, ze znacznymi różnicami pomiędzy poszczególnymi krajami, wynikającymi z wpływu zewnętrznego postrzegania uwarunkowań krajowych. Wzrost kredytu dla sektora prywatnego utrzymuje się na niskim poziomie z wyjątkiem Turcji, natomiast wartość wskaźników kredytów do depozytów znów się obniżyła. Istnieje obawa, że obserwowane od końca maja pogorszenie nastrojów rynkowych w odniesieniu do rynków wschodzących, może nasilić redukcję finansowania. Dlatego nadal ważną kwestią pozostaje uważne śledzenie procesu delewarowania, ze szczególnym wyczuleniem na ryzyka systemowe dla omawianego regionu.

Nowe unijne ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Komitet Sterujący omówił proponowane unijne ramy dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz zdecydował, że oceni potencjalne implikacje tych rozwiązań dla wschodzących gospodarek europejskich. Komitet zamierza przedłożyć swoje uwagi najważniejszym organom unijnym na jesieni.

Skupienie uwagi na krajach spoza UE

Komitet Sterujący omówił także konsekwencje jednolitego mechanizmu nadzorczego dla krajów spoza Unii Europejskiej. Podczas gdy postępują prace nad projektem unii bankowej obejmującej kraje członkowskie strefy euro, który stwarza możliwość przystąpienia do niej krajom członkowskim UE, kraje spoza UE nie mają skutecznych mechanizmów przyłączenia się do nowotworzonego jednolitego mechanizmu nadzorczego, mimo iż dominujący udział kapitałowy w ich sektorach bankowych mają banki ze strefy euro. Inicjatywa Wiedeńska 2 opracowuje plan wystąpienia do odpowiednich agencji europejskich o efektywną koordynację między jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM) a krajami spoza UE.

Konieczność zajęcia się wysokim poziomem kredytów zagrożonych i finansowaniem MŚP

Komitet Sterujący ponownie wyraził pilną potrzebę zajęcia się rosnącym poziomem kredytów zagrożonych w regionie. W ramach Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zostanie przeprowadzona aktualizacja rekomendacji przedstawionych przez grupę roboczą w zakresie kredytów zagrożonych. Zostaną również zaproponowane strategie poprawienia zdolności banków do absorbcji ryzyka w związku z nową akcją kredytową. Powołana zostanie nowa grupa robocza, której zadaniem będzie ocena obecnych systemów gwarancji kredytowych w poszczególnych krajach oraz potencjalnej roli jaką mogłaby odegrać ewentualne zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych (MIF) na tym polu, prowadzona z myślą o zwiększeniu dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do źródeł finansowania.

Uczestnictwo banków w Komitecie Sterującym

Komitet Sterujący ma przyjemność ogłosić, że przedstawiciele banków macierzystych będą brali udział w spotkaniach Komitetu Sterującego, z zastrzeżeniem ochrony dostępu do danych. Następne spotkanie Pełnego Forum Inicjatywy Wiedeńskiej 2 planowane jest na 21-22 października 2013 r. w Brukseli.


1 Członkami Komitetu Sterującego są EBOR, Europejski Bank Inwestycyjny, MFW, Bank Światowy i Komisja Europejska, a także Włochy oraz Rumunia i Albania, które reprezentują odpowiednio władze macierzyste i goszczące, jak również UniCredit, Raiffeisen Bank International i Eurobank, które obecnie reprezentują banki macierzyste zaangażowane w prace Inicjatywy Wiedeńskiej 2. Przewodniczącym Komitetu jest Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego

*****

Dodatkowe informacje oraz najnowsze publikacje dostępne są na stronie: www.vienna-initiative.com

Kontakt:

European Commission: Simon O’Connor, Spokesperson for Economic and Monetary Affairs, Tel. +32 (0)2 296 73 59,
E-mail: simon.o’connor@ec.europa.eu

EBRD: Anthony Williams, Press office: Tel: +44 20 7338 7805

EIB: Christof Roche: Email: c.roche@eib.org

IMF: IMF Media Relations: Email: media@imf.org, Tel: 202-623-7100

World Bank Group: Kristyn Schrader-King, Senior Communications Officer, Europe & Central Asia Region,
The World Bank, Tel: +1-202-458-2736, Email: Kschrader@worldbank.org

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję