Komunikaty

Komunikat prasowy
Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 omawia proces delewarowania, jakość aktywów oraz implikacje planów utworzenia unii bankowej

Data publikacji: 25-01-2013

Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zebrał się w 14 stycznia 2013 r. w Wiedniu, aby przedyskutować kwestie związane z tendencjami w procesie delewarowania, jakością aktywów a także kolejne kroki zmierzające do utworzenia unii bankowej w świetle decyzji Rady Unii Europejskiej z grudnia 2012 r. Członkowie Komitetu spotkali się również z przedstawicielami głównych grup bankowych działających w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) na spotkaniu, któremu przewodniczył prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Sir Suma Chakrabarti. Uwagi końcowe przedstawił wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wilhelm Molterer.

Tempo delewarowania słabnie; różnice w jego przebiegu w poszczególnych krajach utrzymują się
Komitet Sterujący odnotował, że w trzecim kwartale 2012 r. nadal słabło tempo wycofywania przez banki z Europy Zachodniej finansowania z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Najnowszy artykuł opublikowany w Przeglądzie Kwartalnym Banku Rozrachunków Międzynarodowych, który przedstawiono podczas spotkania, wyraźnie wskazuje, że (a) począwszy od 2011 r. nastąpiło znaczne wycofanie finansowania transgranicznego z regionu CESEE przez banki z Europy Zachodniej, (b) decydujący wpływ na wycofywanie finansowania miały czynniki, związane z krajami macierzystymi i bankami dominującymi w kontekście kryzysu w strefie euro, oraz (c) ostatnio pewną rolę w tym procesie zaczęły odgrywać również czynniki o charakterze lokalnym. Oprócz finansowania ze spółek dominujących, na znaczeniu zaczęły zyskiwać lokalne źródła finansowania, w wyniku czego proces delewarowania rozpatrywany w ujęciu skonsolidowanym był bardziej łagodny. Źródła lokalne są jednak ograniczone z uwagi na słaby rozwój lokalnych rynków kapitałowych.. W ostatnich 12 miesiącach delewarowanie nadal przebiegało w sposób bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach, co było odzwierciedleniem zarówno różnego tempa narastania zadłużenia w okresie poprzedzającym kryzys, jak i bieżących, wewnętrznych uwarunkowań w krajach goszczących. Opublikowany przez Inicjatywę Wiedeńską 2 nowy Deleveraging Monitor zawiera dogłębną analizę tych trendów.

Więcej działań w celu rozwiązania problemu wysokiego poziomu kredytów zagrożonych
Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę pilnego zajęcia się kwestiami jakości aktywów oraz wysokiego poziomu kredytów zagrożonych w niektórych krajach regionu. Komitet Sterujący z zadowoleniem przyjął poszerzenie inicjatywy doradczej Banku Światowego dotyczącej kredytów zagrożonych oraz rosnące zainteresowanie tym zagadnieniem ze strony innych międzynarodowych instytucji finansowych. Dla uniknięcia przedłużającej się stagnacji akcji kredytowej i wzrostu gospodarczego związanych z opóźnionym porządkowaniem bilansów decydujące będzie usunięcie z bilansów banków kredytów zagrożonych, które stanowią przeszkodę dla kreowania nowej akcji kredytowej.

Utworzenie grupy roboczej ds. europejskiej unii bankowej
Komitet Sterujący zapowiedział utworzenie grupy roboczej ds. unii bankowej. Oceni ona konsekwencje ostatnich decyzji Rady Unii Europejskiej dla krajów goszczących z CESEE z perspektywy władz krajów macierzystych i krajów goszczących a także banków komercyjnych prowadzących działalność w tym regionie. Szczególny akcent zostanie położony na kraje spoza strefy euro, zarówno będące jak i niebędące członkami Unii Europejskiej, w których działalność transgraniczną prowadzą banki ze strefy euro. Oczekuje się, że pierwszy raport z postępu prac grupy roboczej zostanie przedstawiony do końca pierwszego kwartału 2013 r.

Dodatkowe informacje oraz najnowsze publikacje dostępne są na stronie: www.vienna-initiative.com

Kontakt:

European Commission: Simon O’Connor, Spokesperson for Economic and Monetary Affairs, Tel. +32 (0)2 296 73 59,
E-mail: simon.o’connor@ec.europa.eu

EBRD: Anthony Williams, Press office: Tel: +44 20 7338 7805

EIB: Christof Roche: Email: c.roche@eib.org

IMF: IMF Media Relations: Email: media@imf.org, Tel: 202-623-7100

World Bank Group: Kristyn Schrader-King, Senior Communications Officer, Europe & Central Asia Region,
The World Bank, Tel: +1-202-458-2736, Email: Kschrader@worldbank.org

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję