Komunikaty

Badanie Ankietowe Rynku Pracy NBP – Raport 2013

Data publikacji: 16-09-2013

Czas poszukiwania pracy w porównaniu do poprzedniego badania wydłużył się, choć osoby bezrobotne szukają pracy bardziej aktywnie i są skłonne pracować za pensję dostosowaną do stawek rynkowych, w wysokości przeciętnie 1730 zł – jak pokazuje badanie Narodowego Banku Polskiego. Z raportu BARP 2013 wynika także, że w gospodarce powstaje mniej nowych miejsc pracy, a pracownicy nie wywierają nadmiernej presji na wzrost wynagrodzeń.

W corocznym badaniu ankietowym rynku pracy przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski wzięło udział ponad 4,7 tysiąca osób bezrobotnych oraz prawie 1,2 tysiąca firm.

Z punktu widzenia pracodawcy:

  • Badanie pokazało, że coraz mniej firm tworzyło nowe miejsca pracy w 2012 r, a głównym powodem zatrudniania nowych pracowników są odejścia lub rotacja. Mniejsza liczba wakatów przy systematycznym wzroście bezrobocia czyni rynek pracy coraz bardziej rynkiem pracodawcy.
  • Szukanie właściwych pracowników trwa nieco krócej niż przed rokiem i wiąże się z nieco niższymi kosztami. Nowe miejsca pracy generuje przede wszystkim rozwijający się sektor usług. W przemyśle natomiast ich powstawanie w znacznie większym stopniu zależy od dobrej koniunktury i wzrostu popytu.
  • Choć nie zmienił się zasadniczo odsetek firm deklarujących wzrost nacisków płacowych, wzrost wynagrodzeń stopniowo przewyższa wzrost wydajności w coraz większej liczbie sekcji sektora przedsiębiorstw (bardziej na skutek spadku wydajności niż na skutek wysokich podwyżek). Godzi to w konkurencyjność polskich firm.
  • Pracodawcy są w stanie ograniczać redukcję miejsc pracy dzięki rotacji pracowników (możliwej poprzez umowy czasowe) oraz poduszce w postaci elastycznych składników wynagrodzeń. W Polsce względnie wysoki odsetek osób (ok. 27%) pracuje na podstawie umowy czasowej. Wyróżnia polski rynek pracy także wielkość przepływów na rynku pracy, jak również prawdopodobieństwo znalezienia i utraty pracy.
  • Inwestycje w większym stopniu związane są z rotacją pracowników lub redukcją zatrudnienia niż z tworzeniem nowych miejsc pracy. Wynika to głównie z charakteru podejmowanych projektów inwestycyjnych (w tym także na innowacje).

Z punktu widzenia osoby poszukującej pracy:

  • Powszechne przekonanie o roszczeniowym i biernym stosunku zarejestrowanych bezrobotnych do szukania pracy jest niesłuszne, gdyż przeciętnie zaledwie 1 na 5 osób zarejestrowanych w urzędach pracy w rzeczywistości nie szuka pracy.
  • Zniechęcenie do poszukiwania pracy w dużym stopniu usprawiedliwiane jest stanem zdrowia (mężczyźni) oraz opieką nad osobami zależnymi (kobiety).
  • Pietą achillesową polskiego rynku pracy pozostaje niewydolny system pośrednictwa pracy, który tworzy istotną barierę w znalezieniu zatrudnienia – połowa osób bezrobotnych, choć sama intensywnie szuka pracy, nie otrzymała w ciągu kwartału ani jednej oferty z PUP. Przeciętnie mniej niż 1 na 5 osób bezrobotnych otrzymała jakąkolwiek ofertę z urzędu pracy.
  • Czas potrzebny przeciętnie do znalezienia pracy wydłużył się i wynosi w Polsce ok. 12,5 miesiąca. Badanie wykazało także, że w urzędach pracy nie rejestruje się ok. 30% osób bezrobotnych i faktycznie poszukujących pracy.
  • Oczekiwania osób bezrobotnych są dobrze dostosowane do możliwości rynkowych i kształtują się w przedziale 1500 – 2000 zł (ze średnią na poziomie ok. 1732 zł). Płace, jakich oczekują osoby bezrobotne, praktycznie nie wzrosły w ciągu ostatniego roku, choć wśród osób o najniższym wynagrodzeniu wzrost płacy minimalnej mógł wpłynąć na przesunięcie ich w górę.

  Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2013

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję