Wydarzenia

Inflacja bazowa w czerwcu

Data publikacji strony: 16-07-2013

Dane NBP: Wskaźnik CPI obniżył się w czerwcu do 0,2 proc. (r./r.), a inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła na koniec tego miesiąca 0,9 proc. (r./r.) i była na podobnym poziomie jak w maju.

Opublikowany przez Narodowy Bank Polski 16 lipca br. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej na koniec czerwca 2013 r. wskazuje, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wszystkie cztery miary obniżyły się.
I tak inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 0,1 proc. wobec 0,4 proc. w maju i 0,7 proc. w kwietniu;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc. wobec 1,5 proc. w maju i 1,6 proc. w kwietniu;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9 proc. wobec 1,0 proc. w maju i 1,1 proc. w kwietniu;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 0,8 proc., podczas gdy w maju było to 1,1 proc., a w kwietniu 1,2 proc.

Opublikowany dzień wcześniej przez GUS wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) wyniósł w czerwcu 0,2 proc. (r./r.), wobec 0,5 proc. w maju i 0,8 proc. w kwietniu.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz komunikat NBP o inflacji bazowej w czerwcu 2013 »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję