Wydarzenia

We wrześniu eksport wyższy o ponad 8 proc. r/r.

Data publikacji strony: 12-11-2013

Dane NBP: Bilans płatniczy za wrzesień br. wykazał ponownie dodatnie salda obrotów towarowych i usług. Zarazem odnotowano ujemne salda dochodów i transferów bieżących.

Z opublikowanych przez NBP 12 listopada br. wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski we wrześniu br. wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu niemal 13,9 mld EUR i był wyższy o 8,1 proc. niż we wrześniu 2012 r. Import zaś wzrósł o 3,2 proc. W rezultacie dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 673 mln EUR. Dodatnie pozostawało również saldo usług. Przychody z tytułu usług (przede wszystkim transportowych) wzrosły o 3,5 proc. r/r, a rozchody na zakup usług za granicą spadły o 0,4 proc. r/r.

We wrześniu odnotowano ujemne saldo transferów z Unią Europejską na kwotę 131 mln EUR. O ujemnym saldzie rachunku bieżącego – w wysokości ponad 1,0 mld EUR - przesądziło jednak w największym stopniu ujemne saldo dochodów. Dochody uzyskiwane przez zagranicznych inwestorów z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w podmiotach operujących w Polsce wynosiły blisko 1,2 mld EUR, a z tytułu inwestycji portfelowych ponad 0,8 mld EUR. .

Zobacz bilans płatniczy w wrześniu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję