Wydarzenia

Dodatnie saldo obrotów towarowych w październiku

Data publikacji strony: 13-12-2013

Dane NBP: W bilansie płatniczym za październik br. zanotowano dodatnie salda obrotów towarowych, usług i transferów z Unią Europejską. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 1,4 mld EUR.

Z opublikowanych przez NBP 13 grudnia wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w październiku br. wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,6 mld EUR i był wyższy o 0,2 proc. niż przed rokiem. Import wzrósł o 2,4 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość prawie 14,6 mld zł. W rezultacie dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 53 mln EUR, ale w porównaniu do października 2012 r. pogorszyło się o 308 mln EUR. Dodatnie pozostawało również saldo usług w wysokości 391 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług (przede wszystkim transportowych) wzrosły o 2,6 proc. r/r, a rozchody (zakup usług za granicą) zwiększyły się o 3,0 proc. r/r.

W październiku odnotowano dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło blisko 2,2 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 452 mln EUR (przede wszystkim na Europejski Fundusz Społeczny), a w transferach kapitałowych – 1,9 mld EUR (głównie na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz na Fundusz Spójności). W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 190 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

O ujemnym saldzie rachunku bieżącego – w wysokości 466 mln EUR – zadecydowało ujemne saldo dochodów (1,3 mld EUR).

Zobacz bilans płatniczy w październiku 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję