Wydarzenia

Informacja o bilansie płatniczym w listopadzie 2012

Data publikacji strony: 18-01-2013

Dane NBP: Eksport towarów w listopadzie 2012 roku był wyższy o 7,8 proc. (r/r), a import o 4,2 proc. Ujemne saldo rachunku bieżącego w tym miesiącu wyniosło blisko 1,5 mld EUR i było nieznacznie wyższe niż przed rokiem.

Wstępne dane o bilansie płatniczym Polski za listopad 2012 r., opublikowane przez Narodowy Bank Polski 18 stycznia br. wskazują, że eksport towarów wyniósł w tym okresie nieco ponad 13,0 mld EUR (wzrost o 7,8 proc. r/r), a import ponad 13,4 mld EUR (wzrost o 4,2 proc.). Wyższą dynamikę – 12,5 proc. r./r - wykazały przychody ze sprzedaży polskich usług za granicę. Wartość importu usług zwiększyła się o 8,2 proc.

Wyższe ujemne saldo dochodów (ponad 1,5 mld EUR) przesądziło o wysokości deficytu na rachunku bieżącego, który w listopadzie 2012 r. wyniósł blisko 1,5 mld EUR i był o ok. 0,2 mld EUR większy niż przed rokiem.

W listopadzie odnotowano zarówno wysoki przyrost inwestycji bezpośrednich w Polsce jak i polskich inwestycji za granicą. Jak zauważają analitycy NBP, na wielkość obu pozycji duży wpływ miała jednostkowa transakcja. Ponieważ pieniądze zainwestowane w ramach tej transakcji w Polsce przeznaczono potem na kupno udziałów w spółce zagranicznej, łączne saldo inwestycji bezpośrednich pozostało bez zmian. Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło ok. 3,4 mld EUR, w tym saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich blisko 1,6 mld EUR.

Zobacz: Bilans płatniczy w listopadzie 2012 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję