Wydarzenia

Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2013

Data publikacji strony: 19-08-2013

Analiza NBP: W pierwszym kwartale 2013 r. nastąpił wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, jednak spożycie prywatne realnie spadło, a stopa oszczędzania wyniosła 1,6 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował 19 sierpnia br. kwartalną analizę sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych, tym razem z danymi za I kw. 2013 r.

W tym okresie realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrosły w ujęciu rocznym o 3,6 proc., wobec spadku o 2 proc. w poprzednim kwartale. Zdaniem analityków NBP, ten wzrost należy traktować jako pozytywny sygnał, jednak inne dane z gospodarki wskazują na słabszą aktywność gospodarczą w Polsce. Dodając do tego niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne (przede wszystkim tendencje recesyjne w strefie euro), wydaje się, że dalsze podwyższenie się tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne.

Spożycie prywatne w I kw. 2013 r. spadło realnie o 0,5 proc. r./r., tym samym pozostając w stagnacji już od trzech kwartałów. Analitycy NBP przewidują, że utrzymanie się relatywnie niskiego tempa wzrostu spożycia prywatnego, na co wskazują m.in. dane o sprzedaży detalicznej za II kwartał, bez większych zmian ze strony dochodów, może skutkować nieznacznym zwiększeniem się oszczędności dobrowolnych gospodarstw domowych.

Stopa oszczędzania w I kw. 2013 r. po korekcie sezonowej wyniosła 1,6 proc. Obniżenie się tego wskaźnika w porównaniu z poprzednimi kwartałami wynikało wyłącznie z różnic w wycenie wartości aktywów trzymanych w rezerwach ubezpieczeniowych. Z drugiej strony, w I kw. 2013 roku podwyższyła się dobrowolna stopa oszczędzania, osiągając najwyższy poziom od początku 2012 r. (po wyeliminowaniu wahań sezonowych). Nadal jednak jest on bardzo niski, co skutkuje marginalizacją sektora gospodarstw domowych w strukturze oszczędności w gospodarce narodowej (od dłuższego czasu w przeważającym stopniu oszczędności generowane są przez sektor przedsiębiorstw).

Gospodarstwa domowe w I kw. 2013 r. zwiększyły swoje aktywa finansowe łącznie o 31,7 mld zł, przekraczając o około 8 proc. ich przyrost sprzed roku. Najwięcej z tych środków gospodarstwa domowe zdeponowały w bankach oraz przeznaczyły na zakup akcji i innych udziałów kapitałowych: w ciągu I kw. na lokatach bankowych przybyło 15,9 mld zł, zakupiono akcje spółek notowanych i nienotowanych na giełdzie na łączną kwotę 6,8 mld zł oraz jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości 5,1 mld zł. Część środków pieniężnych pozostała w gospodarstwach domowych, zwiększając o 4,3 mld zł ich zasoby gotówkowe.

Natomiast zaciągnięte w analizowanym okresie przez gospodarstwa domowe nowe zobowiązania finansowe wyniosły 7,7 mld zł stanowiąc niespełna 3/4 wartości zobowiązań sprzed roku.

Na podstawie danych ze statystyki monetarnej analitycy NBP przewidują, że w II kw. 2013 r. należy się liczyć z silniejszym niż przed rokiem przyrostem inwestycji w aktywa finansowe. Można się spodziewać zwiększenia zasobów utrzymywanych w gotówce, niemal trzykrotnie słabszego niż przed rokiem powiększania depozytów, ale zarazem wzmożonego zaangażowania w aktywa funduszy inwestycyjnych. W odniesieniu do zobowiązań finansowych dane monetarne za II kw. br. wskazują na kontynuację powolnego ożywienia na rynku kredytowym oraz zwiększanie się zadłużenia w skali podobnej do ubiegłorocznej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję