Komunikaty

Nowe zalecenie ESRB – cele i instrumenty polityki makroostrożnościowej

Data publikacji: 18-06-2013

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, organ odpowiedzialny za politykę makroostrożnościową na szczeblu UE, wydała zalecenie ws. celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej. Zostało ono opublikowane w dniu 15 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze zalecenie stanowi kontynuację prac nad stworzeniem efektywnie funkcjonującego nadzoru makroostrożnościowego na szczeblu krajowym w krajach członkowskich UE. Jest ono komplementarne do wydanego wcześniej zalecenia w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3), w którym rekomendowano wyznaczenie w każdym kraju UE podmiotu odpowiedzialnego za politykę makroostrożnościową.

Zalecenie ws. celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej jest skierowane głównie do krajowych organów nadzoru makroostrożnościowego i Państw Członkowskich oraz wskazuje na potrzebę m.in.:

   A) określenia celów pośrednich polityki makroostrożnościowej (np. spośród pięciu proponowanych),
   B) wyposażenia organu makroostrożnościowego w zestaw narzędzi niezbędnych do osiągniecia danych celów,
   C) opracowania strategii i sposobu realizacji polityki makroostrożnościowej,
   D) okresowej oceny przejętych celów i efektywności narzędzi.


Termin wdrożenia poszczególnych zaleceń upływa 30 września 2014 r. (A i B) i 30 września 2015 r. (C).

Treść zalecenia jest dostępna (w języku polskim) na stronie EUR-Lex.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2013%3A170%3ASOM%3APL%3AHTML

Więcej informacji nt. ESRB w zakładce „System Finansowy” na stronie NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję