Wydarzenia

Kwartalna analiza gospodarki światowej

Data publikacji strony: 09-07-2013

Raport NBP: Przegląd sytuacji w głównych gospodarkach świata oraz na globalnych rynkach surowcowych i finansowych wskazuje, że wciąż nie ma wyraźnych oznak powrotu lepszej koniunktury.

Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 9 lipca br. kolejne opracowanie z cyklu „Koniunktura Międzynarodowa”, w którym obszernie przedstawia stan i prognozy dla gospodarek m.in. USA, strefy euro, Wielkiej Brytanii, Japonii, krajów BRIC oraz obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Towarzyszą im analizy rozwoju sytuacji na globalnych rynkach surowcowych i finansowych. Najnowsze wydanie zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do 26 czerwca 2013 r.

Z opracowania wynika, że z USA nadal płyną na ogół słabe dane z sektora biznesu, ale lepsze o koniunkturze konsumenckiej. W całej strefie euro nie ma oznak poprawy sytuacji, choć prawdopodobnie w Niemczech nastąpiło w ostatnich miesiącach lekkie przyspieszenie wzrostu. Słaby popyt gospodarek rozwiniętych pogarsza pespektywy głównych rynków wschodzących. Prognozy dla 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej przewidują, że prawdopodobnie Czechom, Słowenii i Chorwacji nie uda się uniknąć w tym roku recesji.

Opracowanie zawiera dwie dodatkowe analizy. Pierwsza poświęcona jest Wielkiej Brytanii („Gospodarka brytyjska - mniej konkurencyjna czy bardziej globalna?”), a druga konsekwencjom ewentualnej zmiany polityki pieniężnej silnych banków centralnych („Czy normalizacja polityki pieniężnej w głównych gospodarkach rozwiniętych zdestabilizuje gospodarki wschodzące?”).

Zobacz pełną informację: Koniunktura międzynarodowa, lipiec 2013


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję