Wydarzenia

Słabe oznaki poprawy koniunktury

Data publikacji strony: 15-07-2013

Raport NBP: Menedżerowie polskich przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu popytu w III kw. br., ale zarazem sądzą, że wyraźniejsze ożywienie gospodarcze nadejdzie dopiero w 2014 r. Nadal dobrze mają się eksporterzy.

Narodowy Bank Polski przedstawił 15 lipca „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2013 roku”. Podstawą opracowania była ankieta wśród 1278 przedsiębiorstw, wypełniona przez nie w czerwcu.

Jak napisali analitycy Instytutu Ekonomicznego, „w II kw. odnotowano dalsze, słabe oznaki poprawy koniunktury. Na razie pozostały one jednak bez istotnego wpływu na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa niewielkiemu pogorszeniu. W III kw. respondenci oczekują niewielkiego wzrostu popytu i poprawy sytuacji, ale zjawiska tego nie utożsamiają jeszcze z ożywieniem gospodarczym. Wyraźniejsze odbicie koniunktury spodziewane jest obecnie później niż na to wskazywały prognozy sprzed kwartału (…) dopiero w 2014 r.”.

Symptomy poprawy koniunktury najbardziej widoczne są w przemyśle, podczas gdy firmy budowlane nadal tkwią w kłopotach, ze zbyt dużymi zapasami towarów borykają się także firmy handlowe. Nadal wyższą rentowność i dynamikę przychodów daje eksport i to eksporterzy przewidują wyraźniejszy wzrost popytu na ich produkty i usługi w III kw. Spodziewana jest też niewielka poprawa na rynku pracy, ale odsetek firm, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie jest zbliżony do odsetka planujących redukcję etatów. W III kw. br. w dalszym ciągu będzie się obniżał odsetek firm planujących rozpoczęcie inwestycji, w tym finansowanych kredytem bankowym. Choć zarazem wzrasta zainteresowanie firm kredytami, m.in. na skutek niskich stóp procentowych.

Opracowanie zawiera jedenaście dodatkowych analiz, poświęconych różnym zagadnieniom, o które NBP pytał w kwietniu i maju 2013 r. 1186 przedsiębiorstw w ramach tzw. Ankiety Rocznej. Pytano m.in. o opinie na temat wejścia Polski do strefy euro. Wśród eksporterów wyspecjalizowanych chce tego 79 proc. podmiotów, a wśród firm nieeksportujących 56 proc., przy czym większość zwolenników akcesji nie optuje za przystąpieniem jak najszybciej, lecz dopiero w dogodnych okolicznościach. Wspomniana ankieta dowiodła również, że 38 proc. przedsiębiorstw już korzystało lub korzysta ze współfinansowania z pieniędzy UE, a kolejne 8 proc. planuje sięgnąć po nie w przyszłości.

Zobacz: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2013 roku”.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2013 roku”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję