Wydarzenia

Stopniowa poprawa koniunktury

Data publikacji strony: 16-10-2013

Raport NBP: Menedżerowie przedsiębiorstw odczuli poprawę koniunktury w III kwartale br. i sądzą, że wyraźniejsze ożywienie nadejdzie w połowie 2014 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 października cokwartalną informację o stanie koniunktury i jej prognozach. W rundzie wrześniowej NBP ankietował menedżerów 1316 przedsiębiorstw niefinansowych. Okazało się, że w III kw. br. odczuli oni poprawę w niemal wszystkich obszarach. Ich zdaniem ten proces będzie postępował w najbliższych miesiącach, ale wyraźne ożywienie przewidują dopiero na połowę 2014 r.

W III kw. nastąpił m.in. zauważalny wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i zmniejszyła się bariera popytowa. Obie miary osiągnęły poziomy powyżej swojej długookresowej średniej. Koniunktura oceniana jest lepiej w dużych przedsiębiorstwach, zwłaszcza eksportujących, niż w średnich i małych. Nadal liczbowo nieznacznie przeważają przedsiębiorstwa planujące redukcje zatrudnienia niż jego zwiększenie. Największe redukcje planuje budownictwo, lekki wzrost zatrudnienia możliwy jest w przemyśle i handlu.

Firmy zapowiadają nieznaczne zwiększenie wydatków na inwestycje w IV kw. br., ale poziom aktywności inwestycyjnej jest nadal niski. Na większą skalę inwestuje sektor publiczny, słaba jest aktywność w tym zakresie zwłaszcza małych firm prywatnych. Mimo niskich stóp procentowych i niskiego odsetka odmów udzielenia kredytu przez banki, spadło zainteresowanie firm zaciąganiem kredytów. Jednym z powodów jest dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw.

Raport zawiera dwie dodatkowe analizy. Pierwsza dotyczy wykorzystania możliwości stworzonych przez ustawę dopuszczającą dalsze uelastycznienie czasu pracy. Okazało się, że z przepisów tej ustawy zamierza skorzystać 40,6 proc. przedsiębiorstw. Druga analiza dotyczy internetyzacji i jej wpływu na ceny. W polskich firmach sprzedaż drogą elektroniczną jest rzadko wykorzystywana, a jeśli już, to jest marginalna. Dlatego nie daje przewagi konkurencyjnej firmom stosującym ją na niewielką skalę.

Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2013 r. oraz prognoz na IV kw. 2013 r.”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję