Wydarzenia

Banki nadal zaostrzają politykę kredytową

Data publikacji strony: 04-02-2013

Raport NBP: W IV kw. ub. roku banki nadal ograniczały dostępność kredytów dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm. Przewidywały, że w I kw. tego roku nastąpi silny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe.

Narodowy Bank Polski opublikował 4 lutego br. cokwartalną informację z cyklu „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W informacji tej omówione zostały zmiany polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w IV kwartale 2012 r. oraz przewidywania banków na I kwartał br. Ankietę przeprowadzono na przełomie roku 2012 i 2013 wśród 29 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym wynosił 81 proc.

Z analizy wynika, że w ostatnich miesiącach ub. roku kontynuowano (bo tak było również w III kw. 2012 r.) zaostrzanie polityki kredytowej. Dotyczyło to zarówno kryteriów udzielania kredytów (to wymogi dotyczące zdolności kredytowej), jak i warunków (m.in. kosztów kredytu, wysokości zabezpieczeń). Zaostrzenie polityki kredytowej miało miejsce w szczególności w przypadku sektora MSP oraz kredytów dla gospodarstw domowych. Z zapowiedzi banków wynika, że tendencja ta utrzyma się również w I kw. 2013 r. – wyjątkiem może być niewielkie złagodzenie polityki w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Kredyt staje się mniej dostępny przy jednoczesnym braku istotnych zmian lub spadku popytu ze strony klientów banków. W opinii banków zmiany polityki kredytowej wynikają przede wszystkim z niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej oraz wzrostu ryzyka poszczególnych branż. W I kwartale 2013 r. banki dodatkowo spodziewają się istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w związku z zakończeniem programu „Rodzina na swoim”.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2013”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję