Wydarzenia

Badanie polityki kredytowej banków

Data publikacji strony: 06-05-2013

Analizy NBP: W I kwartale 2013 r. banki nie dokonały istotnych zmian kryteriów kredytowych. Jednocześnie kontynuowały zaostrzanie warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i obniżyły marże dla kredytów konsumpcyjnych.

W dniu 6 maja Narodowy Bank Polski opublikował cykliczną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Ankietę wypełniło na przełomie marca i kwietnia 2013 r. 27 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym sektora bankowego wynosi 81%.

Według ankietowanych banków zmiany polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw dotyczyły przede wszystkim warunków udzielania kredytów. Kolejny kwartał z rzędu banki podnosiły koszty obsługi kredytów oraz skracały maksymalny okres kredytowania przedsiębiorstw. Przewidywania banków na II kwartał 2013 r. wskazują na dalsze zaostrzanie polityki kredytowej, w szczególności w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

Banki nie odczuły istotnych zmian popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw w I kwartale 2013 r. Nieznacznie obniżył się wyłącznie popyt na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw i zdaniem banków spadek ten będzie kontynuowany w II kwartale 2013 r. W pozostałych kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw banki nie oczekują istotnych zmian popytu.

Kryteria udzielania kredytów dla gospodarstw domowych nie zmieniły się istotnie I kwartale 2013 r.

Po raz pierwszy od roku banki nieznacznie obniżyły pobierane marże w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie zapowiadają złagodzenie polityki kredytowej w II kwartale 2013 r., co może być efektem nowelizacji zapisów Rekomendacji T. Banki przewidują też niewielkie złagodzenie polityki kredytowej w kategorii kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2013 r.

Wygaśnięcie programu „Rodzina na swoim” przyczyniło się zdaniem ankietowanych banków do istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. Odsetek banków, które odczuły niższy popyt był najwyższy od początku 2009 r. W kolejnym kwartale banki nie spodziewają się istotnych zmian popytu na ten rodzaj kredytów. W przypadku kredytów konsumpcyjnych zbliżony odsetek banków odnotował spadek i wzrost popytu w I kwartale 2013 r. Zapowiedziom banków odnośnie łagodzenia polityki kredytowej w tym segmencie towarzyszą oczekiwania na istotny wzrost popytu w II kwartale 2013 r.

  ”Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał 2013”.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję