Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2013 r.

Data publikacji strony: 14-02-2013

Dane NBP:Podaż pieniądza M3 zmniejszyła się w styczniu nominalnie o 0,8 proc. Poziom zadłużenia zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw w bankach nie uległ większym zmianom.

Narodowy Bank Polski opublikował 14 lutego informację o podaży pieniądza w styczniu br. Wskazuje ona, że agregat M3 zmniejszył się w stosunku do końca grudnia 2012 r. nominalnie o 7,8 mld zł, tj. o 0,8 proc.

Wyraźnie, bo o 11,5 mld zł (6,1 proc.) obniżyły się depozyty przedsiębiorstw. Analitycy NBP wskazują, że jest to zjawisko typowe dla stycznia, wynikające ze względów rachunkowych oraz wypłacanych w tym miesiącu premii rocznych. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 6,1 mld zł, do 521,0 mld zł, ale był to przyrost niższy niż w analogicznych miesiącach w poprzednich latach.

Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wzrosło o 1,0 mld zł, do 539,1 mld zł, ale po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut pozostało praktycznie na niezmienionym poziomie. Natomiast zadłużenie przedsiębiorstw - w ujęciu uwzględniającym wahania kursów - nawet nieznacznie spadło. Jest to efektem zaostrzenia przez banki polityki kredytowej zarówno w III jak i IV kwartale 2012 r., co sygnalizowało opublikowane niedawno przez NBP opracowanie z cyklu „Sytuacja na rynku kredytowym”.

Wyraźnie spadło w styczniu – o 13,8 mld zł, to jest o 12,7 proc. - zadłużenie sektora rządowego w bankach.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza I 2013


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję