Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu 2013

Data publikacji strony: 12-07-2013

Dane NBP: Umiarkowanemu zwiększeniu agregatu M3 towarzyszyły minimalne zmiany kredytów w sektorze gospodarstw domowych i wyższy niż w poprzednich miesiącach wzrost kredytów dla przedsiębiorstw.

Opublikowane przez NBP 12 lipca wstępne dane o podaży pieniądza w czerwcu br. wskazują, że wartość agregatu M3 wzrosła w stosunku do maja o 0,6 proc. i na koniec miesiąca osiągnęła 947,5 mld zł. Gotówka i depozyty bieżące – po przyroście o 3 proc. – mają w tej kwocie udział w wysokości 523,7 mld zł. Ponadprzeciętny w stosunku do analogicznego miesiąca poprzednich lat popyt na gotówkę skutkował wzrostem pieniądza w obiegu o 3,5 mld zł, do kwoty 112,8 mld zł.

Po spadkach w kwietniu i maju, w czerwcu klienci indywidualni ulokowali na kontach bankowych 3,7 mld zł. Stan ich depozytów na koniec miesiąca wyniósł 530,5 mld zł. Na rachunkach bankowych firm przybyło 1,7 mld zł i obecnie jest tam 189 mld zł.

Stan zadłużenia gospodarstw domowych w bankach zwiększył się w czerwcu nominalnie o 4,1 mld zł (o 0,7 proc.) do 553,2 mld zł, ale – jak zauważają analitycy NBP – po eliminacji wpływu tzw. zmian nietransakcyjnych (przede wszystkim zmian kursu złotego), przyrost zadłużenia osób prywatnych wyniósł 1,5 mld zł, tj. ok. 0,3 proc., czyli mniej niż w poprzedzających miesiącach.

Zadłużenie przedsiębiorstw w bankach zwiększyło się w czerwcu o 4,6 mld zł (realnie o ok. 4 mld zł, tj. o 1,5 proc.) i to był najwyższy miesięczny przyrost od ponad roku, ale w całym pierwszym półroczu 2013 dynamika kredytów bankowych dla przedsiębiorstw jak i dla gospodarstw domowych była wyraźnie niższa niż przed rokiem.

W czerwcu miał miejsce również nieznaczny wzrost zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego w bankach. Ich zadłużenie osiągnęło 122,8 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w czerwcu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję