Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2013

Data publikacji strony: 13-09-2013

Dane NBP: Umiarkowanemu wzrostowi agregatu M3 towarzyszyły niewielkie przyrosty zarówno depozytów bankowych, jak i kredytów. Najszybciej zadłużały się instytucje rządowe.

Opublikowane przez NBP 13 września wstępne dane o podaży pieniądza w sierpniu wskazują, że nadal utrzymują się dostrzegane od kilku miesięcy tendencje. Wartość agregatu M3 wzrosła w stosunku do lipca o 0,7 proc. Silniejszy wzrost, trwający od początku roku, odnotowano w przypadku gotówki i depozytów bieżących. W sierpniu udział tego agregatu (M1) w całej podaży pieniądza wyniósł 55,8 proc. i był najwyższy od dwóch lat. Przyczyniło się do tego – jak zauważają analitycy NBP – m.in. obniżanie się oprocentowania depozytów terminowych.

Depozyty gospodarstw domowych wzrosły w sierpniu o 0,5 proc., do kwoty 531,8 mld zł, a kredyty o 0,7 proc. – choć realnie, po wyeliminowaniu zmian kursowych, wzrost ten wyniósł również 0,5 proc. W końcu sierpnia zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wyniosło 556,4 mld zł.

Nieznacznie zmienił się poziom depozytów przedsiębiorstw, natomiast ich zadłużenie w bankach wzrosło o 1,1 proc. (realnie o 1 proc.). Najszybciej – przyrost o 4,9 proc. – zadłużały się instytucje rządowe szczebla centralnego, które były winne bankom netto 123,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w sierpniu 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję