Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie

Data publikacji strony: 13-12-2013

Dane NBP: W listopadzie minimalnie zmniejszyła się podaż pieniądza M3. Poziom lokat gospodarstw domowych w bankach nieco wzrósł. Równocześnie wzrosły kredyty zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Wstępne dane o podaży pieniądza opublikowane przez NBP 13 grudnia wskazują, że w listopadzie nastąpiła nieznaczna redukcja zasobów pieniądza. Agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wynosił na koniec miesiąca 953,5 mld zł i był o 0,2 proc. niższy niż w końcu października. Wartość gotówki w obiegu zwiększyła się w tym czasie o 0,5 proc. (do 113,7 mld zł).

W listopadzie nieco zwiększyły się lokaty gospodarstw domowych w bankach. Nominalnie przyrosły one o 1,8 mld zł (0,3 proc.) do wysokości 533,4 mld zł. Realnie, po wyeliminowaniu zmian nietransakcyjnych, w tym zwłaszcza różnic kursu złotego, wzrosły o około 1,5 mld zł.

Wzrosła również wartość kredytów bankowych udzielonych klientom indywidualnym i firmom. Dla gospodarstw domowych nominalnie o 3,2 mld zł – zwiększając ich zadłużenie na koniec listopada do 563,1 mld zł. Dla przedsiębiorstw – o 2,3 mld zł, tj. do poziomu 276,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza w listopadzie 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję