Wydarzenia

Sytuacja gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej

Data publikacji strony: 24-01-2013

Raport NBP: Niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne, konsolidacja fiskalna i oddłużanie sektora prywatnego przesądziły o wyraźnym obniżeniu tempa wzrostu w większości krajów naszego regionu.

Narodowy Bank Polski opublikował 24 stycznia br. kolejny raport z cyklu „Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (ukazuje się on dwa razy w roku). W najnowszej edycji eksperci z Instytutu Ekonomicznego NBP przedstawiają nie tylko szczegółową informację o sytuacji gospodarczej dziewięciu krajów naszego regionu, należących do Unii Europejskiej, ale prezentują dodatkowo dwie inne analizy: gospodarki Chorwacji, która 1 lipca 2013 r. stanie się 28. członkiem UE, oraz przyczyn relatywnie niskiego eksportu z naszego regionu do szybciej rozwijających się krajów BRIC.

Z opracowania wynika, że na skutek pogarszania się od połowy 2011 r. uwarunkowań zewnętrznych oraz prowadzonej przez większość krajów regionu konsolidacji fiskalnej, tempo wzrostu gospodarczego w tych krajach w 2012 r. wyraźnie wyhamowywało – w III kw. 2012 r. spadło do 0,6 proc. r/r. W III kw. 2012 r. odnotowano spadek PKB w ujęciu r/r w czterech państwach (Czechy, Słowenia, Węgry i Rumunia). W trzech z tych krajów (poza Rumunią) ujemna dynamika PKB utrzymywała się kolejny kwartał z rzędu. Osłabły zarówno dynamika eksportu (najsłabsza była na początku 2012 r.), jak i popyt krajowy. W ostatnich kwartałach 2012 r. popyt krajowy rósł wprawdzie w krajach bałtyckich, ale – jak zauważają autorzy opracowania – jest on tam nadal niższy o ok. 20 proc. niż w 2008 r.

Uspokojenie sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych zaowocowało ponownym wzrostem zainteresowania inwestorów zagranicznych naszym regionem, co skutkowało m.in. wzrostem indeksów giełdowych i spadkiem rentowności obligacji rządowych.

Opracowanie zawiera obszerny aneks statystyczny, ułatwiający szybkie porównanie sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach regionu.

Zobacz pełną „Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, styczeń 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję