Wydarzenia

Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej na początku 2013 r.

Data publikacji strony: 15-07-2013

Raport NBP: Minimalnej poprawie aktywności gospodarczej w regionie towarzyszyła stagnacja na rynku pracy. Większość krajów wprowadzała podobne co do kierunku zmiany w systemach emerytalnych.

Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego opublikował 15 lipca br. kolejny raport z cyklu „Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” (ukazuje się on dwa razy w roku). Eksperci NBP przedstawiają w nim szczegółową analizę gospodarek krajów, które przystępowały do UE od 2004 roku. Najnowsza analiza obejmuje już 11 państw, do grupy dołączyła ostatnio Chorwacja. W opracowaniu wykorzystano dane dostępne do 25 czerwca br.

Tempo wzrostu PKB dla całej tej grupy krajów spadło z 3,1 proc. w 2011 r. do 0,7 proc. w 2012 r., przy czym w IV kw. 2012 zmniejszyło się do zera. W pierwszym kwartale 2013 odnotowano zaś wzrost o 0,2 proc. (w Polsce o 0,5 proc.). Nadal utrzymywało się duże zróżnicowanie dynamiki pomiędzy poszczególnymi krajami. Od 6,0 proc. wzrostu PKB w I kw. r/r na Łotwie i 4,1 proc. na Litwie, do minus 3,3 proc. w Słowenii. Najniższą stopę bezrobocia (wyrównaną sezonowo) w kwietniu br. obserwowano w Czechach i Rumunii (odpowiednio 7,2 i 7,3 proc.), a najwyższą w Chorwacji (18,1 proc.) i na Słowacji (14,5 proc). Analogiczny wskaźnik dla Polski wynosił wówczas 10,7 proc. Od początku 2013 r. osłabiały się waluty krajów regionu, niski był również napływ inwestycji zagranicznych. Nie dotyczyło to jednak inwestycji w obligacje skarbowe, które w I kw. br. nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych.

Opracowanie zawiera dwie dodatkowe analizy. Pierwsza poświęcona została właśnie inwestycjom zagranicznym, a druga zmianom w funkcjonowaniu obowiązkowych funduszy emerytalnych, wprowadzonym w latach 2009-2013 w krajach regionu. Zmiany te dotyczyły przesunięcia części składek z OFE do sektora finansów publicznych lub zawieszenia ich transferu, umożliwienia wystąpienia z II filara, a także dobrowolności oszczędzania w kapitałowej części systemu emerytalnego.

Opracowanie zawiera obszerny aneks statystyczny, ułatwiający szybkie porównanie sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach regionu.

Zobacz pełną „Analizę sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, lipiec 2013 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję