Komunikaty

Nowe zabezpieczenia banknotów NBP
od kwietnia 2014 r.

Data publikacji strony: 18-04-2013

Narodowy Bank Polski zlecił Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych produkcję banknotów powszechnego obiegu ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Projekty graficzne banknotów nie ulegną zmianie, a te z nowymi zabezpieczeniami trafią do obiegu w kwietniu 2014 roku. Ze względów bezpieczeństwa szczegółowe informacje oraz banknoty z nowymi zabezpieczeniami zostaną zaprezentowane we wrześniu 2013 roku.

Seria banknotów „Władcy polscy” autorstwa Andrzeja Heidricha, którą posługujemy się obecnie, została wprowadzona do obiegu w 1995 roku. Po raz pierwszy od 18 lat NBP przeprowadzi techniczną operację zmiany zabezpieczeń banknotów tej serii. Takie działania banki centralne przeprowadzają cyklicznie – średnio co 8 lat. W tym roku Europejski Bank Centralny zmodernizuje banknot euro. Nowe zabezpieczenia banknotów wprowadziły także Hiszpania – 7 lat oraz Słowacja i Estonia – 3 i 4 lata przed wstąpieniem do strefy euro.

Wprowadzone w 1995 roku zabezpieczenia oraz system zasilania obrotu gotówkowego funkcjonują bez zarzutu, a poziom fałszerstw znaków pieniężnych w Polsce jest niski. Postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach, wymaga jednak przeprowadzenia technicznej operacji polegającej na modernizacji zabezpieczeń banknotów powszechnego obiegu. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w perspektywie kolejnych lat – mówi Marek Oleś, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Banknoty ze zmienionymi zabezpieczeniami będą wprowadzane do obiegu stopniowo, w ramach standardowych operacji zasilania banków w gotówkę oraz wycofywania zniszczonych lub uszkodzonych banknotów. Banknoty o najniższych nominałach są wycofywane z użycia średnio po około 18 miesiącach, a banknoty o wyższych nominałach – po kilku latach.

Zmiana zabezpieczeń banknotów jest operacją czysto techniczną. Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafiały do obiegu od kwietnia 2014 roku, co oznacza, że żaden banknot z nowymi zabezpieczeniami nie trafi do naszych portfeli przed tą datą. Wszystkie obecnie używane banknoty pozostaną bezterminowo prawnym środkiem płatniczym – dodaje Marek Oleś.

Od stycznia 2014 roku NBP – we współpracy z PWPW – przeprowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną „Bezpieczne Pieniądze” dotyczącą nowych zabezpieczeń polskich banknotów. W ramach akcji udostępniona zostanie, między innymi, bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne NBP Safe prezentująca zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych oraz aktualną tabelę kursów NBP. W razie pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Biura Prasowego NBP, Przemysławem Kukiem (tel. 22 653 27 34, email: przemyslaw.kuk@nbp.pl).

***

Narodowy Bank Polski jest najważniejszą instytucją bankową państwa, strzegącą stabilności cen i polityki pieniężnej. Jego funkcje określa Konstytucja RP i ustawa o NBP. Ma wyłączne prawo emitowania pieniędzy i zarządzania państwowymi rezerwami walutowymi. Pełni funkcję banku banków – tworząc warunki działania systemu bankowego w Polsce oraz dba o jego stabilność. Jest bankiem centralnym: nie prowadzi rachunków dla obywateli, ale obsługuje Skarb Państwa, realizując rozliczenia pieniężne takich instytucji budżetowych jak sądy czy urzędy skarbowe. Jest wiodącym ośrodkiem analityczno-badawczym w Polsce. Wspiera również gospodarkę w obszarze określonym przez Ustawę o NBP.

Narodowy Bank Polski
Dbamy o wartość pieniądza

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję