Wydarzenia

Spadek oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych

Data publikacji strony: 30-04-2013

Dane NBP: W kwietniu po raz kolejny wyraźnie obniżyły się oczekiwania inflacyjne konsumentów. Spodziewaną przez nich średnią stopę inflacji w najbliższych 12 miesiącach określono na 1,1 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował 30 kwietnia br. comiesięczny komunikat o oczekiwaniach inflacyjnych osób prywatnych. Sondowani w połowie kwietnia respondenci po raz kolejny wyraźnie obniżyli swoje prognozy inflacji. Miarę przewidywanego przez nich średniego wskaźnika CPI w kolejnych 12 miesiącach określono na 1,1 proc. Miesiąc wcześniej, w marcu, wynosiła ona 1,6 proc., a w lutym 2,2 proc.

Miarę tę określa się na podstawie struktury odpowiedzi na pytanie ankietowe oraz postrzegania przez respondentów bieżących zmian cen. Część osób ankietowanych w kwietniu mogła znać wskaźnik CPI za luty (wynosił on 1,3 proc.), z kolei respondenci sondowani w drugiej kolejności mogli już zapoznać się z podanym przez GUS w trakcie badania wskaźnikiem CPI za marzec, który wynosił 1,0 proc.

Zauważalną zmianą w strukturze odpowiedzi na pytania ankietowe było zmniejszenie się grupy osób przewidujących, że ceny będą w przyszłości rosły szybciej niż dotychczas – w kwietniu uważało tak 16,4 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej 19,1 proc. Nieznacznie umocniła się (wzrost z 53,2 do 53,8 proc.) grupa osób spodziewających się, że ceny będą rosły w takim samym tempie jak ostatnio. I również nieznacznie zmniejszył się – z 17,7 do 17,2 proc. - odsetek twierdzących, że inflacja będzie zwalniać.

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

Zobacz: ► oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, kwiecień 2013

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję