Wydarzenia

Coraz niższe oczekiwania inflacyjne

Data publikacji strony: 29-03-2013

Dane NBP: Marzec jest siódmym z rzędu miesiącem wyraźnego spadku oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych. Spodziewaną przez badanych średnią stopę inflacji w najbliższych 12 miesiącach określono na 1,6 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował 29 marca br. comiesięczny komunikat o oczekiwaniach inflacyjnych osób prywatnych. Marzec br. był siódmym z rzędu miesiącem obniżania się tych oczekiwań. W sierpniu 2012 r. wskaźnik przewidywań inflacyjnych osób prywatnych – konstruowany przy założeniu, że odczuwane przez osoby prywatne zmiany cen można utożsamiać z bieżącą inflacją CPI – wzrósł do 4,4 proc., ale od tego czasu systematycznie spadał – do 3,4 proc. w grudniu 2012 r., 2,7 proc. w styczniu 2013 r., 2,2 proc. w lutym i 1,6 proc. w marcu.

W momencie przeprowadzania sondażu (około połowy marca), dostępny był wskaźnik CPI za styczeń 2013 r., wynoszący 1,7 proc.

Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe dotyczące przewidywanych zmian cen uległa niewielkiej zmianie. Nieco zwiększył się – z 17,0 proc. w lutym do 19,1 proc. w marcu - odsetek osób twierdzących, że ceny będą w przyszłości rosły szybciej niż dotychczas. Umocniła się (wzrost z 50,5 do 53,2 proc.) grupa osób spodziewających się, że będą one rosły w takim samym tempie jak ostatnio. Zmniejszył się zaś – z 21,4 do 17,7 proc. - odsetek twierdzących, że inflacja będzie zwalniać.

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

Zobacz: ► oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, marzec 2013

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję