Wydarzenia

Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych

Data publikacji strony: 31-10-2013

Dane NBP: Konsumenci, ankietowani przez NBP w połowie października, przewidują, że średni wskaźnik inflacji w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,9 proc.

Opublikowany 31 października br. komunikat NBP o oczekiwaniach inflacyjnych osób prywatnych potwierdza, że kształtują się one głównie pod wpływem najnowszych informacji GUS o inflacji bieżącej (CPI) i od wiosny tego roku pozostają na bardzo niskim poziomie.

Z sondażu przeprowadzonego w połowie października wynika, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,9 proc. W poprzednim miesiącu określono go na 1,0 proc., a w sierpniu na 0,2 proc. (był to najniższy poziom w historii tych badań, prowadzonych od 1992 r.). W procedurze kwantyfikacyjnej oczekiwań założono, że w momencie przeprowadzenia ostatniego sondażu dostępny ankietowanym wskaźnik bieżącej inflacji wynosił 1,0 proc. Jest to średnia rocznej inflacji CPI w sierpniu i we wrześniu br., ważona udziałami respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przed i po publikacji przez GUS najnowszych informacji o inflacji.

Struktura odpowiedzi na pytanie ankietowe zmieniła się nieznacznie. W październiku 17,7 proc. respondentów (we wrześniu 16,1 proc.) sądziło, że w perspektywie 12 miesięcy ceny będą rosły szybciej niż dotychczas, 51,3 proc. osób (przed miesiącem 50 proc.) wskazało, że będą rosły w tym samym tempie, a 15,1 proc. – że będą rosły wolniej (we wrześniu uważało tak 17,6 proc.). Zmiany cen nie oczekuje 4,5 proc. pytanych (4,7 proc. przed miesiącem), a 0,4 proc. uważa, że będą niższe (w poprzednim badaniu 0,6 proc.).

Narodowy Bank Polski regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko osób prywatnych, ale także przedsiębiorców, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

Zobacz: ► oczekiwania inflacyjne osób prywatnych, październik 2013

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję