Wydarzenia

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w 2012 r.

Data publikacji strony: 25-04-2013

Analizy NBP: W ubiegłym roku wskaźniki kondycji polskich firm systematycznie obniżały się. Ich inwestycje realnie obniżyły się o 1,3 proc. Na dobrym poziomie pozostawała płynność. Zatrudnienie powiększyło 38 proc. firm.

Instytut Ekonomiczny NBP opublikował 25 kwietnia opracowanie pt. „Sytuacja sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2012 r.”, w którym zawarł podsumowanie wskaźników za cały miniony rok. Eksperci NBP wskazują w nim, że kondycja firm pogorszyła się w porównaniu do 2011 roku. Malejącej dynamice sprzedaży towarzyszył wolniejszy spadek dynamiki kosztów. Rentowność sektora przedsiębiorstw zmniejszała się stopniowo przez cały rok i pod jego koniec była poniżej długookresowej średniej. Najbardziej obniżyły się zyski przedsiębiorstw przedtem najbardziej rentownych, w tym górnictwa, energetyki oraz całej grupy największych podmiotów. Przyrastał tylko eksport, choć nie była to dynamika wysoka. Dzięki temu wyspecjalizowani eksporterzy tworzyli nowe miejsca pracy (zatrudnienie zwiększyło ok. 38 proc. firm), podczas gdy większość pozostałych (56 proc.) redukowała zatrudnienie.

W 2012 r. przedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje o 1,3 proc. (realnie)mniej pieniędzy niż rok wcześniej. Tym samym skala inwestycji w relacji do majątku przedsiębiorstw była jedną z najniższych notowanych po 1990 r. Jest to jedną z przyczyn utrzymania się relatywnie niskiego (zarazem bezpiecznego) poziomu zadłużenia firm w bankach. W IV kw. odnotowano lekki wzrost wskaźnika płynności gotówkowej, a pozostałe wskaźniki płynności kształtowały się na dobrym poziomie.

Opracowanie zawiera dodatkową analizę udziału krajowych przedsiębiorstw w globalnym łańcuchu tworzenia wartości dodanej – łańcuch ten tworzą importerzy dóbr pośrednich, którzy następnie dodają do tych dóbr nową wartość i eksportują te wzbogacone dobra dalej. Okazało się, że od 2005 roku następuje stopniowy wzrost zaangażowania firm działających w Polsce w ten globalny łańcuch.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję