Wydarzenia

Kwartalny raport o rynku pracy

Data publikacji strony: 23-12-2013

Analizy NBP: Popyt na pracę w Polsce powoli wzrasta, choć zjawisko to nie przekłada się jeszcze na wyraźny spadek bezrobocia, jak wynika z kwartalnego raportu NBP o rynku pracy. Coraz wolniej rośnie aktywność osób w wieku przedemerytalnym, która dotychczas napędzała wzrost podaży pracy w gospodarce.

Raport Instytutu Ekonomicznego NBP o rynku pracy w III kwartale 2013 r. wskazuje na wiele przesłanek potwierdzających powolny wzrost popytu na pracę. Liczba osób pracujących wzrosła drugi kwartał z rzędu, co potwierdzają dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności BAEL. Odnotowano także wzrost liczby pracujących o 0,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Ponadto wzrasta liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów pracy, podniosło się prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia oraz poprawiają się oczekiwania przedsiębiorstw.

Wzrost zatrudnienia, choć coraz trwalszy, nie był jednak na tyle silny, aby przyczynić się do wyraźnego obniżenia bezrobocia, które pozostaje na stabilnym poziomie od początku 2013 roku. Poziom bezrobocia nie spadał również ze względu na wciąż rosnącą (choć coraz wolniej) liczbę osób aktywnych zawodowo.

Stopa bezrobocia w Polsce (zharmonizowana przez Eurostat: 10,2 proc.) utrzymuje się na poziomie nieco niższym niż średnia dla całej Unii Europejskiej (10,9 proc.). Jednak warto zauważyć, że jest ona znacznie wyższa niż w sąsiednich Niemczech (5,2 proc.).

Płace w całej gospodarce były wyższe o 4,0 proc. r/r (w II kwartale było to 3,3 proc.). Wzrost ten był głównie efektem podwyżek w sektorze publicznym (edukacja wyższa), a w relatywnie mniejszym stopniu dotyczył rynkowej części gospodarki (sektora przedsiębiorstw).

W aktualnym raporcie zawarto także rozszerzone analizy dotyczące:

1) Prawdopodobnych zmian strukturalnych na polskim rynku pracy, które pozwoliły na szybsze niż w poprzednim cyklu koniunkturalnym przełożenie się obserwowanych sygnałów ożywienia gospodarczego na wzrost zatrudnienia,

2) Pytań o bezrobocie wśród młodzieży, w tym m.in.:

  • czy bezrobocie młodzieży, uważane za jeden z głównych problemów w krajach UE dotkniętych przez kryzys, jest największym wyzwaniem także w Polsce? (Okazuje się, że w Polsce w ostatnim okresie najszybciej rosło bezrobocie osób w wieku okołoemerytalnym);
  • jakie skutki i metody przeciwdziałania bezrobociu młodych na rynku pracy wskazywane są w literaturze ekonomicznej?
  • które gałęzie gospodarki i kiedy generują popyt na pracę dla absolwentów? (Miejsca pracy dla absolwentów powstają głównie w sektorze usług. Co ciekawe, zarówno w usługach jak i w przemyśle, liczba nowych przyjęć absolwentów do pracy nie zmieniały się znacząco w cyklu koniunkturalnym).

Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2013 r.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję