Wydarzenia

Rezerwy dewizowe Polski na koniec czerwca

Data publikacji strony: 05-07-2013

Dane NBP: W ostatnim dniu czerwca br. rezerwy dewizowe zgromadzone przez NBP wynosiły w przeliczeniu na euro ponad 81,9 mld EUR, a wyrażone w walucie USA ok. 106,9 mld USD.

Narodowy Bank Polski podał 5 lipca stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski na koniec czerwca br. W przeliczeniu na euro rezerwy dewizowe wyniosły ponad 81,9 mld EUR, wobec ok. 84,7 mld EUR na koniec maja. W przeliczeniu na walutę USA aktywa rezerwowe miały wartość ok. 106,9 mld USD i również były niższe niż miesiąc wcześniej, gdy wynosiły ok. 110,2 mld USD.

Analitycy Departamentu Statystyki NBP wskazują, że na obniżenie poziomu rezerw w czerwcu wpłynęły m.in. ujemne różnice kursowe, wynikające z osłabienia złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję