Wydarzenia

Wysoki stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec 2012 r.

Data publikacji strony: 07-01-2013

Dane NBP: Stan rezerw dewizowych Polski na koniec ub. roku wyniósł ponad 82,5 mld euro, a w przeliczeniu na dolary USA ponad 108,9 mld USD. Jest to znacząco więcej niż na koniec 2011 r.

Narodowy Bank Polski poinformował 7 stycznia br. o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec grudnia 2012 r. W przeliczeniu na euro wyniosły one ponad 82,5 mld EUR, a na dolary USA ponad 108,9 mld USD. Ze względu na zmiany kursów walut, rezerwy w euro były nieznacznie niższe niż na koniec listopada 2012 r, a w dolarach znacząco wyższe.

W porównaniu z końcem 2011 r. stan rezerw w przeliczeniu na euro powiększył się o blisko 6,9 mld EUR (wówczas wynosiły ok. 75,7 mld EUR), a na dolary USA o ponad 11,0 mld USD (wówczas było to ok. 97,9 mld USD) .

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie oraz zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Oficjalne aktywa rezerwowe – XII '12
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji – XII '12


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję