Wydarzenia

Stan aktywów rezerwowych na koniec lutego 2013 r.

Data publikacji strony: 07-03-2013

Dane NBP: W ostatnim dniu lutego rezerwy dewizowe Polski wynosiły 81,6 mld EUR, to jest o ok. 2 mld EUR więcej niż na koniec stycznia.

Narodowy Bank Polski opublikował 7 marca br. comiesięczny komunikat o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. W przeliczeniu na euro rezerwy dewizowe naszego kraju, na koniec lutego br., wyniosły 81,6 mld EUR. Były one prawie o 2 mld EUR wyższe niż na koniec stycznia. W przeliczeniu na dolary USA rezerwy wyniosły blisko 107,1 mld USD, tj. prawie 1 mld USD mniej niż w poprzednim miesiącu, co było efektem zmian kursu tej waluty. Poziom rezerw oscylujący wokół kwoty 80 mld EUR utrzymuje się od maja 2012 r.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie oraz zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. Wartość polskich rezerw w złocie przekracza 4 mld EUR.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję