Wydarzenia

Stan rezerw dewizowych na koniec sierpnia

Data publikacji strony: 06-09-2013

Dane NBP: W ostatnim dniu sierpnia br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski zarządzane przez NBP wynosiły 82,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie blisko 109,4 mld USD.

Comiesięczny komunikat NBP o oficjalnych aktywach rezerwowych, opublikowany 6 września br. wskazuje, że poziom tych aktywów jest dość stabilny od czerwca 2012 r., gdy ich wartość po raz pierwszy przekroczyła pułap 80 mld EUR. Od tego czasu tylko w styczniu br. rezerwy obniżyły się poniżej tego pułapu (do 79,6 mld EUR), aby dwa miesiące później, w marcu br. osiągnąć rekordowy poziom ponad 84,9 mld EUR.

Na koniec sierpnia br. wartość rezerw dewizowych nieznacznie przekraczała 82,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary USA sięgała niemal 109,4 mld USD. Było to nieznacznie poniżej poziomu z końca lipca br.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję