Wydarzenia

Konferencja po marcowym posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji: 06-03-2013

Członkowie RPP wyjaśniali, że przestrzeń do obniżki stóp o 0,5 pkt. proc. wskazała najnowsza projekcja inflacji i PKB. Marcowa decyzja jest dopełnieniem cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5 i 6 marca 2013 r. podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Od 7 marca stopa referencyjna wynosić będzie 3,25 proc. w skali rocznej.

W konferencji prasowej po posiedzeniu RPP udział wzięli: prezes NBP, prof. Marek Belka oraz członkowie RPP, prof. Andrzej Kaźmierczak i dr Andrzej Bratkowski. Dziennikarze pytali m.in., dlaczego tym razem obniżka stóp była głębsza. Prof. Marek Belka wyjaśnił, że taką przestrzeń do obniżki wskazała najświeższa projekcja inflacji i PKB, przygotowana przez Instytut Ekonomiczny NBP. Prognozuje ona niższą niż w projekcji poprzedniej, z listopada 2012 r., inflację w horyzoncie do końca 2015 r. Wskaźnik CPI w tym okresie kształtowałby się – według projekcji - blisko poziomu 1,5 proc. - dolnej granicy pasma wahań celu inflacyjnego NBP. W „Informacji po posiedzeniu RPP” napisano: „Biorąc pod uwagę ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Marcowa decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej”.

Prezes NBP precyzował, że tym samym RPP przeszła do fazy określanej mianem „wait and see” i obserwatorzy powinni tłumaczyć ten termin dosłownie. Zmiana stóp w najbliższych miesiącach wchodziłaby w grę tylko wówczas, gdyby rozwój sytuacji w gospodarce w sposób wyraźny odbiegał od wskazań projekcji.

Instytut Ekonomiczny przedstawi najnowszą projekcję inflacji i PKB w poniedziałek, 11 marca.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję