Konferencja po lipcowym posiedzeniu RPP

Wydarzenia

Konferencja po lipcowym posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji: 03-07-2013

Relacja: Na lipcowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Zapowiedziała przy tym, że kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 2 i 3 lipca 2013 r. podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wynosi teraz 2,50 proc. w skali rocznej.

Dzisiejsza decyzja o obniżeniu stóp procentowych kończy cykl łagodzenia polityki pieniężnej – powiedział prof. Marek Belka na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Przypomniał, że od listopada 2012 r. stopy NBP spadły łącznie o 225 punktów bazowych i zdaniem Rady ta znacząca obniżka sprzyja ożywieniu polskiej gospodarki. – Sądzę, że obecny poziom stóp procentowych powinien się utrzymać co najmniej do końca tego roku – odpowiedział na pytanie dziennikarzy, zastrzegając, że to jego prywatny pogląd.

Zdaniem prezesa NBP, polska gospodarka najgorsze ma już za sobą. – Zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych stanowi pewien wyraz optymizmu RPP, jest sygnałem dla gospodarki, że „droga” do ożywienia jest otwarta – powiedział prof. Marek Belka.

Na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej przyjęła też „Raport o inflacji – Lipiec 2013”. Zawarta w nim projekcja inflacji i PKB jest jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych.

Zgodnie z lipcową projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP i z uwzględnieniem danych dostępnych do 13 czerwca 2013 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,6-1,1 proc. w 2013 r. (wobec 1,3-1,9 proc. w projekcji z marca 2013 r.), w 2014 r. w przedziale 0,4-2,0 proc. (wobec 0,8-2,4 proc.), a w 2015 r. – 0,7-2,4 proc. (podobnie jak w poprzedniej projekcji). Natomiast roczne tempo wzrostu PKB, z 50-procentowym prawdopodobieństwem, znajdzie się w tym roku w przedziale 0,5-1,7 proc. (wobec 0,6-2,0 proc. w projekcji marcowej), w 2014 r. – 1,2-3,5 proc. (wobec 1,4-3,7 proc.), a w 2015 r. – 1,6-4,2 proc. (wobec 1,9-4,4 proc.).

W wydanym po posiedzeniu RPP komunikacie, Rada wyjaśniła, że w jej ocenie „napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i inflacyjnej.

Lipcowa projekcja wskazuje jednak, że od II połowy bieżącego roku – wraz z oczekiwaną poprawą koniunktury na świecie – prognozowane jest stopniowe przyspieszenie dynamiki PKB, które będzie oddziaływało w kierunku wzrostu inflacji w kolejnych latach.

Mimo to, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Biorąc to pod uwagę Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP”.

W konferencji prasowej uczestniczyli: prezes NBP, prof. Marek Belka oraz członkowie RPP, dr hab. Adam Glapiński i dr hab. Andrzej Bratkowski. Następne decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 3-4 września br.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję