Wydarzenia

Konferencja po wrześniowym posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej

Data publikacji: 04-09-2013

Po wrześniowym posiedzeniu, RPP podtrzymała zamiar utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2013 r. Rada przyjęła również „Założenia polityki pieniężnej na rok 2014”. W konferencji uczestniczył Prezes NBP oraz prof. Andrzej Kaźmierczak i dr Andrzej Rzońca.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 3 i 4 września 2013 r. podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc. w skali rocznej. W komunikacie zaprezentowanym na konferencji prasowej napisano m.in. że, „Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku”.

Odpowiadając na pytania dot. tego zapisu prof. Marek Belka wyjaśniał, że neutralne nastawienie Rady utrzyma się do końca grudnia, o ile nie zdarzy się sytuacja nadzwyczajna, wymagająca reakcji ze strony polityki pieniężnej. Prezes NBP mówił także, że jego umiarkowany optymizm, co do perspektyw polskiej gospodarki w ostatnim okresie wzrósł, aczkolwiek spodziewane tempo wzrostu gospodarczego pozostaje na względnie niskim poziomie.

Jak co roku we wrześniu Rada przyjęła założenia polityki pieniężnej na kolejny rok. "Założenia polityki pieniężnej na 2014 r. nie przewidują istotnych zmian w naszej strategii. Nie zmienia się cel inflacyjny, ani sposób jego określania. Jeśli chodzi o nowe elementy to akcentujemy tam konieczność większej elastyczności w realizacji polityki bezpośredniego celu inflacyjnego. Po drugie, podkreślamy znaczenie polityki makrostabilnościowej" - podkreślił prezes Marek Belka na konferencji.

Pytany propozycje zmian w funkcjonowaniu OFE, prof. Marek Belka zaznaczył, że zdaniem NBP wybór konkretnych rozwiązań musi brać pod uwagę stabilność systemu finansowanego oraz rynku kapitałowego jak i skarbowych papierów wartościowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję