Wydarzenia

Konferencja po listopadowym posiedzeniu RPP

Data publikacji: 06-11-2013

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na obecnym poziomie co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5 i 6 listopada 2013 r. podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc. w skali rocznej. W konferencji prasowej po posiedzeniu uczestniczyli: prof. Marek Belka, przewodniczący RPP, oraz członkowie Rady, prof. Jan Winiecki i dr Andrzej Bratkowski.

Podczas konferencji dziennikarze pytali m.in., czy zawarte w „Informacji po posiedzeniu RPP” przedłużenie zapowiedzi stabilizacji stóp na niezmienionym poziomie o pół roku (dotychczas RPP deklarowała to w horyzoncie do końca grudnia br.) zyskało aprobatę całej RPP, czy tylko jej części? Prof. Marek Belka potwierdził, że w tym przypadku zgodna była zgodna.

- Zapowiedź stabilizacji stóp, aczkolwiek nie jest ona przecież w 100 procentach bezwarunkowa, jest czynnikiem stabilizującym gospodarkę, w tym kurs złotego i wyceny skarbowych papierów wartościowych – mówił prezes NBP.

Wyjaśniał, że ryzyko niedotrzymania tej deklaracji niezmienności stóp nie jest duże. Dowodzi tego m.in. najnowsza projekcja inflacji i PKB wykonana przez Instytut Ekonomiczny NBP, z którą zapoznali się członkowie RPP. Wynika z niej, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, a presja inflacyjna pozostanie ograniczona. Projekcja zostanie zaprezentowana na konferencji w siedzibie NBP we wtorek, 12 listopada.

Prezes NBP potwierdził również, że przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o NBP zaproponuje przepisy umożliwiające wspieranie przez NBP płynności nie tylko banków (jak to jest obecnie), ale również innych instytucji finansowych, jak ubezpieczeniowe, czy OFE. Takie prawo ma wiele innych banków centralnych i to dobrze służy stabilności sektora finansowego. Prof. Belka powtórzył również, że bez zmian w obecnym systemie OFE budżet państwa znalazłby się w przyszłym roku w bardzo trudnej sytuacji.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-26
1 EUR4,7239
1 USD4,3354
1 CHF4,7142
1 GBP5,3690
100 JPY3,3362

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję