Wydarzenia

Konferencja po grudniowym posiedzeniu RPP

Data publikacji: 04-12-2013

Rada Polityki Pieniężnej na grudniowym posiedzeniu zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie, uważając, że nie powinny się one zmieniać co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r.

Na posiedzeniu w dniach 3-4 grudnia br. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc., lombardowa – 4,00 proc., depozytowa – 1,00 proc., a redyskonta weksli – 2,75 proc. W konferencji po posiedzeniu RPP uczestniczyli: prof. Marek Belka, przewodniczący RPP, oraz członkowie Rady – prof. Adam Glapiński i dr Andrzej Rzońca.

W informacji po posiedzeniu RPP, swoją decyzję Rada uzasadniła tym, że „w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r.”.

Rada uznała także, że „obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu br. oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu oraz stabilizacji na rynkach finansowych”.

- Dziś gospodarka jest na fali ożywienia, a kolejny kwartał powinien przynieść dalszy wzrost. Nie wykluczam, że nasza gospodarka będzie przyspieszać bardziej, niż przewidujemy. Dane za trzeci kwartał potwierdzają, że poruszamy się we właściwym kierunku – powiedział profesor Marek Belka podczas konferencji. Dodał, że Rada z zadowoleniem przyjęła informację o wzroście w trzecim kwartale popytu wewnętrznego i wydatków inwestycyjnych.

Na ten aspekt RPP zwróciła uwagę także w swoim komunikacie: „W Polsce dane o PKB za III kwartał potwierdziły kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu gospodarczego. W III kwartale – po kilku kwartałach spadku – nieznacznie wzrósł popyt krajowy, do czego przyczynił się wzrost konsumpcji oraz niewielkie zwiększenie inwestycji”.

Uczestniczący w konferencji profesor Adam Glapiński dodał, że zgodnie z przewidywaniami wielu analityków, w następnych kwartałach należy spodziewać się wzrostu gospodarczego na poziomie 2-3 proc. – Nie ma co liczyć na wzrost rzędu 5-6 proc., ale ten przewidywany jest satysfakcjonujący – powiedział.

Było to ostatnie w tym roku posiedzenie decyzyjne RPP. Następne zaplanowano na 7 i 8 stycznia 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję