Wydarzenia

Polski rynek pracy – podsumowanie IV kwartału 2012

Data publikacji strony: 21-03-2013

Raport NBP: Bezrobocie w IV kw. 2012 r. nadal rosło, choć pozostało nieco niższe niż średnio w UE. Ubywało pracujących w przemyśle, przybywało w usługach. Raport szczególną uwagę poświęca czasowym umowom o pracę.

Narodowy Bank Polski opublikował 21 marca cokwartalny raport o rynku pracy obejmujący analizę danych za IV kw. 2012 r. W ocenie analityków NBP dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) są bardziej optymistyczne niż dane z samego sektora przedsiębiorstw (te ostatnie obejmują tylko firmy zatrudniające ponad 9 osób). Oszacowana na podstawie BAEL dynamika roczna zatrudnienia pozostawała w IV kw. 2012 dodatnia i to pomimo spadku liczby pracujących w przemyśle. Zawdzięczamy to trwałemu wzrostowi liczby miejsc pracy w usługach. Pomimo wzrostu zatrudnienia, dalej obserwowany był w także wzrost liczby osób bezrobotnych. Zharmonizowana stopa bezrobocia dla Polski publikowana przez Eurostat wzrosła w grudniu 2012 r. do 10,6%., podczas gdy przeciętna dla UE wyniosła w tym okresie 10,7%. Spadek bezrobocia notowały – wśród dużych gospodarek rozwiniętych – tylko Niemcy i USA.

Analiza przepływów na rynku pracy wskazuje na obniżenie ryzyka utraty pracy, po wyraźnym jego wzroście w III kwartale 2012. Jednocześnie bardzo wolne tworzenie nowych miejsc pracy nadal skutkuje względnie niskim prawdopodobieństwem znalezienia pracy przez osobę bezrobotną. Ostatnia projekcja inflacji i PKB wykonana przez Instytut Ekonomiczny NBP wskazała, że negatywne tendencje na rynku pracy utrzymywać się będą także w 2014 r.

Dodatkowe analizy w raporcie IE NBP poświęcono umowom o pracę na czas określony. Ich udział szybko zwiększał się już przed globalnym kryzysem i od 2008 r. utrzymuje się w Polsce na poziomie ok. 28% (wg BAEL). Analitycy NBP sprawdzili, kto ma większe szanse na umowę na czas nieokreślony, kto częściej dostaje umowy czasowe i jak to sprzyja poprawie indywidualnej sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych i nieaktywnych. W analizach uwzględniono także fakt, iż część osób zatrudnionych na umowach czasowych wolałaby dysponować kontraktem bezterminowym (tzw. „wymuszone” umowy czasowe).

Zobacz: „Kwartalny raport o rynku pracy, IV kw. 2012 r.”


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję