Komunikaty

NBP wydaje klientom Dolcanu zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokali

Data publikacji strony: 12-05-2017

Narodowy Bank Polski informuje o wznowieniu procesu wydawania promes oraz zgód na bezobciążeniowe wyodrębnianie lokali w inwestycjach deweloperskich spółek z tzw. „grupy Dolcan”.

NBP został ujawniony jako wierzyciel hipoteczny w księgach wieczystych prowadzonych dla części nieruchomości, na których są, albo były realizowane inwestycje deweloperskie przez spółki z tzw. „grupy Dolcan” (Spółki).

W przypadku części lokali mieszkaniowych zawarte zostały umowy deweloperskie ze Spółkami, na mocy których nabywcy lokali dokonali całkowitej lub częściowej płatności na poczet nabycia przedmiotowych lokali. Część lokali nie została natomiast wyodrębniona bez obciążenia hipotecznego, a w przypadku niektórych inwestycji nie zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie.

Dlatego, mając na uwadze sytuację nabywców lokali w inwestycjach prowadzonych na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank), NBP aktywnie i konsekwentnie dążył do ostatecznego wyjaśnienia aspektów prawnych przedmiotowego zagadnienia i rozwiązania problemu wydawania zgód na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokali wszystkim nabywcom, którzy otrzymali promesy dokonania takiego wyodrębnienia i w pełni wywiązali się z wynikających z nich zobowiązań.

NBP, jako instytucja zaufania publicznego odpowiadająca za wartość polskiego pieniądza, zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa. Wykonując swoje obowiązki, bank centralny kieruje się także troską o interesy obywateli. Pierwsze zgody na bezobciążeniowe wydzielenie lokali NBP wydał w październiku 2016 r.

Ponadto, mając na względzie zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania, uwzględniającego zróżnicowaną i złożoną sytuację nabywców lokali, NBP kontaktował się z Syndykiem masy upadłości SK Banku w upadłości likwidacyjnej oraz Sędzią-komisarzem, dążąc do wypracowania jednolitego i spójnego stanowiska w sprawie wydawania zgód na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokali wszystkim nabywcom, którzy otrzymali promesy dokonania takiego wyodrębnienia, zarówno w przypadku gdy hipoteka została przeniesiona na rzecz NBP, jak również w sytuacji gdy pozostaje ustanowiona na rzecz SK Banku, tak aby nie nastąpiło różnicowanie statusu nabywców lokali. Istotne było, aby podejście NBP do problematyki wydawania zgód na bezobciążeniowe wyodrębniania lokali było spójne z działaniami podejmowanymi przez Syndyka SK Banku. W związku z tym, na wniosek Syndyka SK Banku, NBP wstrzymał wydawanie promes i zgód do czasu opracowania takiego kompleksowego rozwiązania. Jednocześnie NBP pozostawał w stałym kontakcie z nabywcami lokali oraz osobami je reprezentującymi.

W związku z przyjęciem w dniu 29 marca 2017 r. na posiedzeniu rady wierzycieli SK Banku – której członkiem jest NBP – stosownych uchwał w sprawie bezobciążeniowego przenoszenia nieruchomości w sytuacjach uregulowania zarówno pełnej, jak i częściowej ceny nabycia określonej treścią promes i umów deweloperskich, NBP wznowił proces wydawania promes oraz zgód na bezobciążeniowe wyodrębnianie lokali w inwestycjach deweloperskich Spółek. Niniejszy proces uwzględnia również mechanizm dokonywania dopłat do pełnej kwoty nabycia lokali, ograniczający ryzyko roszczeń ze strony deweloperów względem nabywców lokali, czy też ryzyko poniesienia przez nabywców lokali strat w przypadku nieukończenia inwestycji.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję