Komunikaty

Informacja o przeprowadzonej ocenie zgodności zasad funkcjonowania systemów kart płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Data publikacji strony: 08-09-2017

W ramach sprawowania nadzoru systemowego nad schematami płatniczymi Prezes Narodowego Banku Polskiego jest organem właściwym do oceny zgodności zasad funkcjonowania systemu kart płatniczych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 1), zwanym dalej rozporządzeniem MIF. Podmioty prowadzące systemy kart płatniczych w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 1997) były zobowiązane do przekazania, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, Prezesowi NBP informacji potwierdzających zgodność ustalonych przez te podmioty zasad funkcjonowania systemów kart płatniczych z wymogami rozporządzenia MIF.

W oparciu o dokonaną analizę dokumentacji przekazanej przez podmioty, jak również informacji otrzymanych w ramach prowadzonej z nimi korespondencji, należy stwierdzić, iż wszystkie z podlegających ustawowemu obowiązkowi organizacje kartowe kształtują zasady prowadzonych przez nie systemów kart płatniczych w sposób zapewniający zgodność z przepisami rozporządzenia MIF w zakresie przewidzianym tymi przepisami.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję