Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Data publikacji strony: 07-04-2017

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała. Rada z zadowoleniem odnotowała szereg nowych inicjatyw sektora bankowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim, jak również z instytucjami infrastruktury finansowej i płatniczej. Należą do nich w szczególności: Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, zwiększenie akceptacji kart płatniczych i innych bezgotówkowych instrumentów płatniczych w sektorze publicznym oraz działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
 • informacją Związku Banków Polskich o współpracy sektora bankowego w obszarze ryzyka IT, w szczególności o utworzeniu przy ZBP Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i jego strategii na lata 2017-2019,
 • raportem z badania „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” i przedyskutowała wnioski wynikające z tego badania z punktu widzenia dalszych działań na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego w Polsce,
 • informacją Narodowego Banku Polskiego na temat nowych uprawnień nadzorczych Prezesa NBP w zakresie nadzoru systemowego.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:

 • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2016 r.,
 • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2017 r.
Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:
 • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2016 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – IV kwartał 2016 r.,
 • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (czerwiec-grudzień 2016 r.),
 • Raportem z badania „Płatności cyfrowe 2016”,
 • Informacją nt. oceny systemu płatności SORBNET2 pod kątem spełniania „Zasad dotyczących infrastruktury rynku finansowego”,
 • Informacją nt. regulacji związanych z numeracją banków i niebankowych dostawców usług płatniczych oraz systemu EWIB 2.0.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 7 kwietnia 2017 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję