Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2017 r.

Data publikacji strony: 18-12-2017

W dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła model funkcjonowania usług dostępu do rachunku bankowego (PIS, AIS, COFP) na rynku polskim, przedstawiony przez Związek Banków Polskich w związku z realizowanym, w ramach otwartej bankowości (open banking), projektem Polish API. W szczególności Rada zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Polish API i potrzebę jak najszybszego zakończenia nad nim prac w celu umożliwienia bankom rozpoczęcia fazy wdrożeniowej. Jednocześnie Rada omówiła kwestię świadczenia usług dostępu do rachunku w kontekście implementacji dyrektywy PSD2 w okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie ustawy implementującej tę dyrektywę do dnia rozpoczęcia stosowania przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji. W wyniku dyskusji zgodzono się, że w omawianym okresie zastosowanie będą miały dotychczasowe regulacje w zakresie bezpieczeństwa płatności.
  • zapoznała się z analizą porównawczą wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2016 r., przeprowadzoną przez Narodowy Bank Polski.

Rada zapoznała się również z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2017 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2017 r.,
  • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2016 roku,
  • Porównaniem wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Informacją na temat stanu prac Zespołu roboczego ds. badania kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się w kwietniu 2018 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2017 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję