Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2017 r.

Data publikacji strony: 11-08-2017

Dane NBP: W czerwcu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (6,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (9,3 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 11 sierpnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było również ujemne i wyniosło 3,2 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 70,0 mld zł i był wyższy o 2,6 mld zł (tj. o 3,9 proc) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 6,4 mld zł, (tj. o 9,9 proc.) do poziomu 70,9 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. W maju 2016 r. było ono dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 18,5 mld zł i w porównaniu z czerwcem 2016 r. zwiększyły się o 1,5 mld zł, tj. o 9,0 proc. Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i zwiększyła się o 0,9 mld zł, (tj. o 8,0 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 11,9 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (9,1 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję