Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w październiku 2017 r.

Data publikacji strony: 14-12-2017

Dane NBP: W październiku br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 5,0 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 grudnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 76,4 mld zł i był wyższy o 9,6 mld zł (tj. o 14,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,8 mld zł, (tj. o 11,8 proc.) do poziomu 73,9 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,9 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,8 mld zł i w porównaniu do października 2016 r. zwiększyły się o 2,9 mld zł, tj. o 17,5 proc. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i zwiększyła się o 1,2 mld zł, (tj. o 10,5 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,9 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję