Komunikaty

Nowe standardy w numeracji banków

Data publikacji strony: 27-02-2017

W dniu 20 lutego 2017 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego podpisał Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP, Poz. 3), które wchodzi w życie po upływie 90 dni od daty jego ogłoszenia, tj. obowiązuje od 22 maja 2017 r., z wyjątkiem § 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. Nowe zarządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 15/2010 Prezesa NBP z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP Nr 9, poz. 9).

Nowe zarządzenie reguluje kwestie nadawania numerów bankom, numerów ewidencyjnych ich jednostkom organizacyjnym, numerów rozliczeniowych służących do identyfikacji jednostek w rozliczeniach międzybankowych oraz zasady numerowania rachunków bankowych.

Celem wprowadzenia nowego zarządzenia jest uproszczenie oraz unowocześnienie procesu nadawania numerów bankom i ich jednostkom organizacyjnym, a także doprecyzowanie zasad numeracji i dostosowanie przepisów z tym związanych do potrzeb rynkowych.

Jedną z głównych zmian jakie wprowadza nowe zarządzenie jest umożliwienie identyfikacji wszystkich placówek bankowych w Polsce poprzez nadanie im nowych numerów ewidencyjnych. Kolejną istotną zmianą w stosunku do rozwiązań stosowanych na podstawie przepisów obecnego zarządzenia jest wykorzystanie elektronicznej formy komunikacji z NBP w kwestiach regulowanych zarządzeniem. W tym celu zostanie udostępniony nowy system informatyczny EWIB 2.0, służący do obsługi procesu numeracji, w tym także do gromadzenia i przetwarzania informacji o bankach oraz ich jednostkach organizacyjnych. System ten umożliwi elektroniczną formę komunikacji z NBP oraz ułatwi wypełnianie wymogów zarządzenia poprzez realizację procesów związanych z numeracją bezpośrednio w tym systemie.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję