Komunikaty

Banki centralne ESBC z zadowoleniem przyjmują publikację Globalnego kodeksu postępowania dla rynku walutowego

Data publikacji strony: 25-05-2017

Europejski System Banków Centralnych (ESBC)1 z zadowoleniem przyjmuje publikację Globalnego kodeksu postępowania dla rynku walutowego (zwanego dalej Kodeksem)2 oraz materiałów dotyczących mechanizmów jego przestrzegania. Kodeks jest ważną inicjatywą o zasięgu globalnym, promującą solidny, uczciwy, płynny, otwarty oraz przejrzysty rynek walutowy. Dokument oparty jest na wysokich standardach etycznych i przynosi korzyść wszystkim uczestnikom hurtowego rynku walutowego. Dobrze funkcjonujące rynki finansowe są ważne dla banków centralnych, gdyż zapewniają sprawną transmisję polityki pieniężnej do gospodarki realnej, co ostatecznie powinno przynieść korzyść wszystkim obywatelom.

Banki centralne ESBC są głęboko zaangażowane we wspieranie i promowanie przestrzegania Kodeksu w swoich jurysdykcjach, które razem odgrywają kluczową rolę na globalnym rynku walutowym. W tym celu banki te zobowiązują się do przestrzegania zasad Kodeksu, kiedy działają jako uczestnicy rynku walutowego, oczekując tego samego od swoich stałych kontrahentów na tym rynku.

Banki centralne ESBC zachęcają również uczestników rynku walutowego, by w swoich jurysdykcjach dostosowali własne praktyki do zasad Kodeksu i by wykazali swoje zaangażowanie poprzez przyjęcie Oświadczenia o zobowiązaniu, które jest załącznikiem do Kodeksu. Banki centralne ESBC oczekują pojawienia się oznak wspomnianego dostosowania.
1 ESBC składa się z Europejskiego Banku Centralnego i banków centralnych wszystkich państw członkowskich
   Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy państwa te wprowadziły euro.

2 Link do Foreign Exchange Global Code of Conduct

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję