Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 06-02-2017

W dniu 6 lutego 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2016 r. oraz przewidywania na I kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą – na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. – wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W IV kwartale 2016 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Ponadto kolejny kwartał z rzędu podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu. W opinii banków zaostrzenie polityki kredytowej było uzasadnione głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż, m.in. węglowej, energii odnawialnej, paliwowej. W IV kwartale 2016 r. banki odczuły spadek popytu na kredyty długoterminowe. Popyt na kredyty krótkoterminowe utrzymał się na podobnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Na I kwartał 2017 r. banki przewidują dalsze niewielkie zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany wyłącznie w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W segmencie kredytów mieszkaniowych pojedyncze banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych oraz obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu w IV kwartale 2016 r. co uzasadniały głównie wejściem w życie od początku 2017 r. nowych zapisów Rekomendacji S dotyczących podniesienia wysokości wkładu własnego kredytobiorcy. Banki deklarują zaostrzanie polityki kredytowej w I kwartale 2017 r. oraz oczekują w tym czasie istotnego wzrostu popytu.

Ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zmniejszyły maksymalną kwotę kredytu. Drugi raz od ponad trzech lat banki odczuły spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. W opinii banków wynikał on głównie ze zmniejszenia zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku. Na I kwartał 2017 r. banki przewidują brak istotnych zmian w polityce kredytowej oraz utrzymanie się popytu na dotychczasowym poziomie.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję