Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym - IV kwartał 2017 r.

Data publikacji strony: 06-11-2017

Analiza: W III kwartale 2017 r. zmiany polityki kredytowej banków były silnie zróżnicowane. Ankietowane banki złagodziły kryteria, ale jednocześnie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych banki zaostrzyły kryteria jednocześnie łagodząc niektóre warunki udzielania kredytów. W segmencie kredytów mieszkaniowych banki zaobserwowały spadek popytu, w segmencie kredytów konsumpcyjnych jego wzrost, natomiast popyt przedsiębiorstw na kredyty nie zmienił się istotnie.

W dniu 6 listopada 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w III kwartale 2017 r., jak również przewidywania na IV kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie września i października 2017 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W III kwartale 2017 r. banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP. Ponadto kolejny kwartał z kolei ankietowane podmioty zaostrzyły niektóre warunki polityki kredytowej. W III kwartale 2017 r. banki nie odczuły istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na IV kwartał 2017 r. instytucje te przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla MSP. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany jedynie w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2017 r. zostały nieznacznie zaostrzone. Jednocześnie banki obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zmniejszyły wymagania dotyczące dokumentacji składanej w procesie udzielania kredytów. W analizowanym okresie ankietowane banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi poszczególnych banków były istotnie zróżnicowane. Na IV kwartał 2017 r. banki nie przewidują zmiany polityki kredytowej, a oczekiwania wzrostu popytu sformułowały pojedyncze podmioty.

W III kwartale 2017 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz złagodziły większość warunków udzielania kredytów. W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, natomiast w kierunku łagodzenia oddziaływała presja konkurencyjna. Popyt na kredyty konsumpcyjne w III kwartale 2017 r. wzrósł, co wynikało głównie ze złagodzenia warunków i wzrostu zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku. Na IV kwartał 2017 r. banki zapowiadają zaostrzanie polityki kredytowej, a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję