Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2017 r.

Data publikacji strony: 14-02-2017

W styczniu br. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 17,0 mld zł. Do zmniejszenia pieniądza M3 przyczynił się głównie spadek depozytów przedsiębiorstw oraz spadek stanu pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków i depozytów funduszy ubezpieczeń społecznych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 lutego br. wskazują, że w styczniu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 248,6 mld zł i był o 17,0 mld zł niższy niż na koniec grudnia 2016 r.

W styczniu br. nastąpił typowy dla tego miesiąca znaczny spadek depozytów w sektorze przedsiębiorstw – wyniósł on 13,3 mld zł, tj. 5,0%. Do zmniejszenia podaży pieniądza przyczynił się także spadek zobowiązań banków wobec funduszy ubezpieczeń społecznych o 1,9 mld zł, tj. o 35,5%, do poziomu 3,5 mld zł. Stan zasobów gotówki poza kasami banków zmniejszył się o 3,1 mld zł, tj. o 1,8%, do 171,3 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza odnotowano również typowy dla stycznia znaczny spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 26,4 mld zł, tj. o 10,4%, do wysokości 227,2 mld zł. Stan należności od gospodarstw domowych zmniejszył się o 1,2 mld zł, tj. o 0,2%, i osiągnął poziom 663,9 mld zł. Wzrost zadłużenia nastąpił tylko w sektorze przedsiębiorstw – o 1,3 mld zł, tj. o 0,4%, do 341,4 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję