Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym 2017 r.

Data publikacji strony: 14-03-2017

W lutym br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 4,4 mld zł. Do wzrostu przyczyniły się przyrosty depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 marca br. wskazują, że w lutym 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 4,4 mld zł wyższy niż na koniec stycznia 2017 r.

W lutym br. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., i wyniosła 711,4 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 4,7 mld zł, tj. 14,6 proc., do poziomu 36,9 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 1,1 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 172,4 mld zł. Obniżyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 5,3 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 250,4 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,8 mld zł, tj. o 0,3 proc., do wysokości 665,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 2,2 mld zł, tj. o 0,7 proc., do 343,7 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 0,7 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 227,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję