Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju 2017 r.

Data publikacji strony: 14-06-2017

W maju br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 6,4 mld zł. Do zwiększenia przyczynił się przede wszystkim wzrost zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw oraz przyrost zobowiązań z tytułu przeprowadzonych operacji z przyrzeczeniem odkupu.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 czerwca br. wskazują, że w maju 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 6,4 mld zł wyższy niż na koniec kwietnia 2017 r.

W maju br. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 7,1 mld zł, tj. o 2,9 proc., do poziomu 251,7 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań wobec sektora instytucji samorządowych wyniósł 1,3 mld zł, tj. 3,4 proc., do poziomu 39,4 mld zł, a wobec niemonetarnych instytucji finansowych o 0,5 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 48,9 mld zł. Ponadto o 2,5 mld zł wzrosła wartość zobowiązań z tytułu przeprowadzonych operacji z przyrzeczeniem odkupu, które zaliczane są do pozostałych składników M3. Zmniejszyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych o 4,0 mld zł, tj. o 0,6 proc., i wyniosła 709,2 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zmniejszył się o 1,4 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 174,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,6 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 668,1 mld zł, a zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych zwiększyło się o 1,0 mld zł, tj. o 1,5 proc., do 68,4 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 1,7 mld zł, tj. o 0,5 proc., do 350,5 mld zł, Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 0,9 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 221,7 mld zł.


Informacja o zmianie terminu publikacji danych o podaży pieniądza M3 i czynnikach jego kreacji

Departament Statystyki NBP informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego ulegnie zmianie termin publikacji danych na stronie internetowej NBP.

Pliki „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (układ skrócony) - dane wstępne” i „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (układ skrócony) - dane wstępne - zmiany do początku roku i poprzedniego m-ca”, opracowywane na podstawie danych wstępnych i udostępniane 14. dnia kalendarzowego po zakończeniu miesiąca, po raz ostatni zostaną opublikowane w dniu 14 czerwca br.

Dotychczas publikowany plik „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (łącznie ze zmianami transakcyjnymi)” oraz plik „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji - układ skrócony” 1, sporządzane na podstawie danych bilansowych, począwszy od danych za czerwiec 2017 r. będą udostępniane zgodnie z kalendarzem publikacji danych znajdującym się na stronie internetowej NBP pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kalendarz/kalendarz.html


1 Plik będzie zawierał dane o zmianach od początku roku i w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję